Lör 27 nov / År 39 / Nr 4 2021

Spenshult – specialistsjukhus för reumatiker med landets bästa tillgänglighet

Specialistsjukhuset Spenshult erbjuder en vårdmiljö utöver det vanliga. I nära 60 år har man byggt upp en gedigen kunskap och erfarenhet som idag varvas med moderna metoder och ny teknologi. Resultatet är ett Center of Excellence inom rörelseapparatens sjukdomar, reumatologi, reumakirurgi och ortopedi. Vid Spenshult erbjuds hela kedjan – från konsultation till behandling, från operation till eftervård och träning.

Spenshult är mer än ett sjukhus. Stort fokus läggs vid samarbete och respekt, varje patient behandlas individuellt efter sina specifika behov. Det finns inga modellfärdiga lösningar, istället arbetar man tillsammans för att kunna erbjuda bästa tänkbara vård med en helhetssyn på människor.
– Vår kompetens och tillgänglighet är vår styrka, förklarar verksamhetschef Birgitta Lagerqvist. Genom att ha all kompetens samlad under samma tak kan vi erbjuda en heltäckande vårdkedja där rätt behandling fås i rätt tid. Detta gör oss unika.
Alla som har en inflammatorisk reumatisk ledsjukdom har rätt att bli remitterade till Spenshult. Hit kommer patienter från hela landet, och ett flertal landsting har speciella avtal med förenklad remittering.

Korta beslutsvägar och stor tillgänglighet
På Spenshult arbetar flera av Sveriges främsta specialister inom ortopedi och reumakirurgi, fotkirurgi och handkirurgi. Tillgängligheten är som tidigare nämnt en utav sjukhusets främsta styrkor, ingen annan kan i dagsläget erbjuda den speciella kombinationen av kompetens och tillgänglighet i samma utsträckning som Spenshult.
Professor Christer Sollerman har specialistkompetens inom handkirurgi för både vuxna och barn. Idag pendlar han mellan Spenshult och Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg.
– Det märks tydligt att Spenshult är ett specialistsjukhus med korta beslutsvägar och stor tillgänglighet. Människor som lider av inflammatoriska reumatiska sjukdomar måste få hjälp snabbt, och här är Spenshult troligtvis bäst i landet, konstaterar professor Sollerman. Jag fokuserar på handkirurgi, där en hel del efterbehandling är nödvändig. Jag varvar mitt uppdrag på Spenshult med min tjänst på Sahlgrenska, min kompetens kommer således till störst nytta där den behövs som mest.
Professor Sollerman berättar att de nya direktiven för utbildning av handkirurger kraftigt försvårar möjligheterna för vårdgivare att rekrytera ny kompetens inom detta område.
– Den nya utbildningen kräver att man först utbildar sig till ortoped och därefter går vidare till att specialisera sig inom handkirurgi. Hela processen tar ca 10 – 12 år. Om man lägger om utbildningen skulle givetvis fler handkirurger utbildas.

Unik människosyn
Professor Urban Rydholm anses vara en av Europas främsta reumakirurger med speciell inriktning på reumatiska sjukdomar hos barn. Rydholm varvar arbetet på Spenshult med en överläkartjänst på Skånes Universitetssjukhus.
– Jag har ägnat större delen av mitt liv åt att hjälpa reumatiker. Jag började i Lund 1982, och har funnits här på Spenshult sedan 15 år tillbaka. Jag trivs mycket bra här, dels får jag göra det jag är utbildad till, och dels råder här en unik människosyn där man ser till varje enskild individs bästa, kommenterar professor Rydholm, som förutom att vara nestor på reumakirurgi på vuxna individer även opererat i stort sett alla barn i Sverige med inflammatorisk ledsjukdom.
– Tack vare nya effektiva mediciner har behovet av operation minskat inom vårt område. Men å andra sidan har det också kommit nya fina operationsmetoder och förfinade proteser som möjliggör att vi idag kan hjälpa patienter med grav ledsjukdom till ett väsentligt bättre liv.

Anrik miljö och toppmodern utrustning bra kombination
Spenshult ligger vackert inbäddat i bokskogens grönska ca 2,5 mil norr om Halmstad. Den lummiga och harmoniska miljön har en läkande effekt, här får patienten en unik möjlighet att återhämta sig med hjälp av anpassad träning och rehabilitering i en lugn och trivsam atmosfär.
Sedan 1999 bedrivs även forskning och utveckling vid Spenshult. Verksamheten har utvecklats till en av landets främsta FoU-centrum för klinisk och patientnära forskning med inriktning på inflammatoriska ledsjukdomar.
– Att ha tillgång till färsk kunskap och den senaste utrustningen är oerhört viktigt för oss. Vi diskuterar just nu möjligheterna till att utöka röntgenavdelningen med förfinade undersökningsmetoder. Givetvis kan detta innebära stora investeringskostnader, men vi överväger utrustningens fördelar för våra patienter säger professor Christer Sollerman som avslutning.