Mån 22 apr / År 42 / Nr 1 2024

Spetsutbildning på gymnasiet

Katedralskolan i Uppsala är en gymnasieskola med ungefär 1200 elever. Förutom vanliga nationella gymnasieprogram kan man erbjuda IB-programmet som ger internationell examen samt två spetsutbildningar: Språk och bioteknik.

Katedralskolan i Uppsala har ett brett utbud, här finns såväl barn- och fritidsprogrammet som naturvetenskapligt, samhällsvetenskapligt och humanistiskt program. Till detta kommer då den internationella inriktningen och spetsutbildningar i språk och bioteknik.

Största utbudet av språkundervisning
Katedralskolan är den gymnasieskola i Uppsala som har det största utbudet av kurser i moderna språk. På det humanistiska programmet finns möjlighet att läsa många språk. Classe française är en riksrekryterande spetsutbildning. Utbildningen ger en mycket bra grund för arbete eller studier i fransktalande länder. Skolan har samarbete med skolor i Valencia, L’Isle d’Abeau och Hamburg/Zürich/Wien.

Internationellt gångbar utbildning
På Katedralskolan går omkring 200 av eleverna det så kallade IB-programmet (International Baccalaureate). Det är ett universitetsförberedande program där undervisningsspråket är engelska. Examen är internationellt erkänd och liknande utbildningar finns i 120 länder.
I IB-utbildning ingår att lära sig att kritiskt hantera och granska kunskap. Betygen sätts inte av de egna lärarna utan av externa examinatorer. Detta gör att man med en IB-examen från Katedralskolan har möjlighet att komma in på ansedda universitet över hela världen.
IB-utbildningen utmärker sig också genom att ha riksintag, det vill säga alla ungdomar i Sverige har rätt att söka den utbildningen. Intagningen sker sedan genom antagningsprov.

Bioteknisk spetsutbildning
Även den biotekniska spetsutbildning skolan bedriver tar emot elever från hela landet. Utbildningen är en specialinriktning i det naturvetenskapliga programmet och undervisningen sker i samarbete med Uppsala universitet, Sveriges lantbruksuniversitet och UppsalaBIO.
Det som är utmärkande för det programmet är att man studerar aktuella områden som DNA-analys, genmodifiering och stamcellsforskning. Eleverna får på så sätt kontakt både med forskarvärlden i den offentliga sektorn som Uppsala universitet och SLU, men även inom de privata bioteknikföretag som finns i Uppsala. Under det tredje året finns möjlighet att läsa universitetskurser i kemi och matematik.