Mån 15 apr / År 42 / Nr 1 2024

SSC Klingan skapar tillväxt med modern plattform och nya arbetsmetoder

Hur viktigt är det att skapa ett positivt första intryck? För företag och organisationer som vill skapa långvariga samarbeten och en sund tillväxt är svaret: helt avgörande. SSC konstruerar och levererar entrépartier som välkomnar och skapar intryck. SSC skräddarsyr lösningar i samklang med kundens egen stil och prägel, lösningar som både kan bevara gamla kulturvärden och förverkliga framtidsvisioner.

SSC är idag en av landets ledande leverantörer av entrépartier för en bred marknad där produkterna tillämpas i allt från stora offentliga byggnader till privata villor.

Nya marknadsandelar på kort tid
SSC Klingan har funnits i Skellefteå sedan 1950-talet. På knappt tio år har företaget vuxit och tagit nya marknadsandelar med en markant förnyad maskinpark och senaste tekniken till förfogande. Idag sker konstruktionen med hjälp av moderna CNC-maskiner och avancerade programvaror möjliggör exakt precision.
Delägare och produktchef Fredrik Nystedt poängterar att förnyelsen visserligen inneburit stora investeringar, men att man har allt att vinna på att integrera den senaste tekniken i produktionen.
– Vi ser nu nya möjligheter hela tiden. Vi har för avsikt att skapa ytterligare tillväxt med hjälp av en modern plattform och nya arbetsmetoder. Vi integrerar därför konceptet lean i hela verksamheten för att skapa större fokus på effektivitet i alla moment. Tack vare våra investeringar i ny teknik kan vi presentera förslag på olika lösningar innan vi börjar ta fram den fysiska konstruktionen, förklarar Fredrik.
På mycket kort tid har SSC lyckats ta stora marknadsandelar. SSC Skellefteå är SSC Klingans säljbolag som vänder sig till potentiella kunder över hela Sverige. All tillverkning och konstruktion sker i Skellefteå.

Från Riksdagshuset till privatboenden i Skellefteå
SSC fokuserar uteslutande på kundspecifika lösningar. Under åren har koncernen levererat ett stort antal specialdörrar och entrélösningar efter mycket snäva specifikationer. Lösningar från SSC finns i både offentliga och privata miljöer – från Riksdagshuset i centrala Stockholm till bostadsrätter i Skellefteå.
Inom SSC finns genuin kunskap för att kunna anpassa entrépartierna efter omgivningen och därmed varsamt smyga in lösningen i kulturmiljön. För den nya ytterdörren till Riksdagshuset ställdes höga krav på att kunna förena tidstypiskt utseende med toppmoderna funktioner.
Projektet krävde också att SSC tog fram nya verktyg för att den nya dörren skulle bli så lik originalet som möjligt. Resultatet blev en modern lösning som samtidigt har en för det sena 1800-talet tidstypisk prägel, en unik kombination som smälter in i den omgivande miljön. Dörren är dessutom säkerhetsmässigt topputrustad med ellås och utrymningsbeslag samt kraftiga skyddsglas och stålplåt som dolt skydd.
SSC Klingan är framstående leverantörer av kundspecifika entrépartier med kunskap om i stort sett alla material. Att använda naturmaterial går hand i hand med SSC:s hållbarhetsvision, därför är SSC Klingan långt specialiserade på glas och trä. Ambitionen stämmer också väl överens med Skellefteås vision för Trästad 2012. Naturligtvis hoppas SSC Klingan även på utökade samarbeten lokalt, inte minst för att trygga ambitionerna för Skellefteå som framtida trästad.