Ons 1 dec / År 39 / Nr 4 2021

Stadspartner – för den växande stadens hållbara utveckling

Stadspartner, en del av Tekniska Verken, skapar förutsättningar för ett levande och hållbart stadsliv med fokus på infrateknik samt energi- och driftteknik. Stadspartner verkar i fjärde storstadsregionen Linköping – Norrköping, med kompetens och resurser för den växande stadens hållbara utveckling.

Stadspartner servar offentlig verksamhet, fastighetsbolag, större företag och industrier med värdeladdade tjänster inom två breda verksamhetsområden. Dels inom infrateknik med konsulttjänster, geoteknik och spårvagnsverkstad, och dels inom energi- och driftteknik med stor tyngdpunkt på energieffektiviseringar och driftsoptimering.

Energieffektiviseringar högaktuella
Energieffektiviseringar har blivit högaktuella inom alla branscher. Under de senaste fyra åren har Stadspartner byggt upp en bred kompetens inom området, och kan med gedigen erfarenhet erbjuda allt från energikartläggning och uppföljning till injustering av system och fortlöpande driftoptimering.
– Vi har den specialistkompetens som krävs för att skapa optimala lösningar för kunden. Vi står för praktisk erfarenhet inom fastighetsdrift och har samtidigt djupgående kunskaper när det gäller systemens uppbyggnad, berättar Fredrik Gunnarsson, projektchef inom Energi och driftteknik.
Stadspartner finns nära till hands så fort kunden behöver hjälp. Just nu pågår en omfattande energikartläggning vid en av regionens större industrier där Stadspartner ska leverera åtgärdsförslag för att kunden ska kunna uppfylla sina tuffa miljömål. Projektet sträcker sig över tre år.
– Vi arbetar med både kort- och långvariga projekt. Vi försöker alltid att hitta lösningar med så kort återbetalningstid som möjligt. Investeringarna behöver inte vara märkvärdiga, mycket handlar om att se över de system man redan har.

Ny tjänst: Energiuppföljning
Att aktivt bidra till samhällets hållbara utveckling är Stadspartners huvudsakliga ambition.
– Vi är till för regionens företag och fastighetsägare i deras strävan efter att bli mer miljöeffektiva. Under hösten 2010 lanserade vi en ny tjänst, Energiuppföljning. Här hjälper vi fastighetsägaren att följa upp sin energianvändning, för att i ett tidigt skede identifiera negativa avvikelser och på så sätt minimera risken för ökade kostnader på grund av ökad energianvändning. Stora besparingar kan göras med en relativt liten insats, enbart genom att man satsar på en bättre kontroll på processerna och deras energianvändning, menar Fredrik.
Fredrik förklarar också att intresset för den här typen av tjänster växer. Stadspartner har beredskap för att agera så fort en avvikelse registrerats, tjänsten är en av de mest kostnadseffektiva som finns på marknaden idag.
Stadspartner undersöker nu möjligheter för att lansera ytterligare en relaterad tjänst för fastighetsägare, Energiplan. Eftersom energin blir allt dyrare ter det sig naturligt att arbeta vidare med frågorna, här kan Stadspartner bidra med viktig kunskap för ytterligare optimeringar.