Lör 26 nov / År 40 / Nr 4 2022

Stagneliusskolan – för alla som tror på global utveckling

Stagneliusskolan är en anrik gymnasieskola mitt i centrala Kalmar. Här skapas möjligheter med utbildningar av hög kvalitet genom tre studieförberedande och ett yrkesförberedande program. Med nära nog unika inriktningar utmärker sig Stagneliusskolan ytterligare, man förfogar även över en fotbollsakademi för studenter som vill kombinera en studieförberedande utbildning med elitfotboll.

Stagneliusskolan vilar på hundraåriga traditioner, men utbildningarna kännetecknas av nytänkande och innovationsanda. Här finns Ekonomiprogrammet, Humanistiska programmet, Samhällsvetenskapsprogrammet samt det yrkesförberedande Handels- och administrationsprogrammet.
Skolan erbjuder även en individuellt anpassad utbildning för ungdomar med Aspergers syndrom.
– Det som skiljer oss från många andra är bredden på våra inriktningar och profiler, förklarar rektor Bengt Larsson. Inom Ekonomiprogrammet har vi juridik, något som många andra skolor inte har, och vår breda kompetens inom språk märks både inom Samhällsvetenskapsprogrammet och Humanistiska programmet. Vi har också flera alternativ för elever som vill kombinera studier och idrott.

Stark internationell prägel
Samhällsvetenskap Internationell är en inriktning för den som funderar på en karriär utomlands, eller som vill vidga sina vyer globalt. Globaliseringen ställer höga krav på att man kan arbeta gränsöverskridande, Stagneliusskolan erbjuder en bra grund för den som vill läsa vidare mot ett internationellt perspektiv.
– En del av undervisningen sker på engelska inom samhällsvetenskapens internationella profil. Vi anordnar också aktiviteter där vi bjuder in elever från andra skolor. Vi är en certifierad FN-skola, och som sådan behandlar vi många av de allra viktigaste frågorna inom FN, berättar Bengt Larsson vidare.

Vikten av goda språkkunskaper
Genom att man även erbjuder en inriktning mot språk på Humanistiska programmet förstärks den internationella prägeln.
– Goda färdigheter i språk ger helt klart förtur både för vidare studier och inom arbetslivet, konstaterar Larsson. Om man tittar på platsannonser exempelvis, så framgår språkens inflytande tydligt.
Nästan alla arbetsgivare efterfrågar idag kandidater med goda kunskaper i minst ett språk förutom engelska och svenska. Det är inte heller konstigt, med tanke på vår starka globala utveckling.

Mer fokus på arbetslivet
Bengt har tidigare varit verksam på ett tekniskt gymnasium i Växjö. Där hörde kontakter med näringslivet till vardagen, något som Bengt hoppas kunna integrera mer på Stagneliusskolan.
– Det är otroligt viktigt att ungdomarna tidigt får kontakt med näringslivet, även om det tänker läsa vidare på universitetet eller högskolan.
Arbetsmarknaden förändras snabbt idag, och det gäller att vara lyhörd.
– De flesta företag har idag någon form av kontakt med utländska samarbetspartners, därför är vårt internationella perspektiv extra viktigt, avslutar Bengt Larsson.