Tis 5 jul / År 40 / Nr 3 2022

Stål & Rörmontage – en av Nordens bredaste ståltillverkare

Stål & Rörmontage AB i Sölvesborg kan stolt visa upp en bredd som få andra stålföretag kan matcha. Med gedigen erfarenhet och kompetens kan Stål & Rörmontage ta sig an i princip vilket uppdrag som helst – ofta handlar det om komplexa och stora konstruktioner som exempelvis krossanläggningar, processutrustning för fordons- och massaindustrin, bärande konstruktioner till broar samt silos och cisterner.

Stål & Rörmontage har tack vare sin flexibilitet och bredd klarat sig bra under krisen. I fjol utökades ägandet med tre personer – samtliga med lång erfarenhet från företaget och branschen. Som resultat ägs och drivs företaget idag av VD Ronny Södergren, kalkyl- och beredningsansvarig Ola Olsson, montageledare Stefan Södergren samt Peter Oskarsson som ansvarar för produktionen.
Drygt 50 personer representerar Stål & Rörmontages expansiva stab, uteslutande välutbildade och erfarna yrkesmän med specialistkompetens inom bl.a. licenssvetsning och komplexa monteringsarbeten.

Unik konstruktion för krossanläggning i Norge
På uppdrag av Sandvik har Stål & Rörmontage tillverkat och monterat den bärande stålkonstruktionen för en kalkkrossanläggning norr om Trondheim för användning av det norska gruvföretaget Verdalskalk AS.
Stål & Rörmontage monterade alla ingående maskiner, och projektet är i flera avseenden unikt. Dels är det ett av de största av sitt slag i Norden, och dels utfördes byggnationen intill befintlig krossverksamhet.
– Eftersom vi utförde allt förarbete och stora delar av byggnationen ett stenkast från anläggningen kunde ordinarie verksamhet fortsätta i stort sett utan driftsstopp, förklarar Stefan Södergren. Krossanläggningen i Trondheim är ett kontinuerligt pågående projekt där vi i det närmaste finslipar konstruktionen för att höja kapaciteten från ca 800 till ca 1000 ton kalk per timme.

Filtertankar för större aktör i Finland
Stål & Rörmontage har även levererat specialanpassade filtertankar för totalavsaltning av processvatten till Husum Pappersbruk och Statoil AS.
– Vi har för närvarande flera offerter ute på liknande jobb, berättar Ola Olsson. Ett större projekt är på gång, där vi liksom för Husum Pappersbruk och Statoil arbetar på uppdrag av VA-ingenjörerna och ska leverera ett antal filtertankar till en större aktör i Finland.
Utöver filtertankar bygger Stål & Rörmontage även tankar och tryckkärl för processindustrin. Även här handlar det om att ta fram kundspecifika lösningar.

Avancerat svets- och monteringsarbete på hemmaplan
Lite närmare hemmaplan har Stål & Rörmontage byggt och monterat nya portar på Kockums torrdockor i Karlskrona.
– Vi förtillverkade delar av portarna i vår verkstad i Sölvesborg. De fraktades därefter till Kockums verkstad där vi satte ihop och monterade upp dem. Kraven var oerhört höga gällande svetsning och precision. Vi skötte i princip hela kedjan, berättar Peter Oskarsson.
Peter avslöjar också att man har lämnat offert på ett liknande jobb för Landskronavarvet, vilka Stål & Rörmontage hoppas på att kunna påbörja ett samarbete med inom kort.