Lör 20 apr / År 42 / Nr 1 2024

Stark logistikkommun satsar på kunskapsintensiva branscher

Eskilstuna är en kommun i kraftfull förändring. Det starka industriarvet är centralt i Eskilstuna men därutöver ser vi flera strategiska satsningar inom logistikbranschen och för att stimulera så kallade KIBS-företag, dvs. kunskapsintensiva branscher. Eskilstuna har även en stark miljö för samverkan genom Munktell Science Park, där nya idéer förverkligas för att skapa förnyelse och konkurrenskraft inom kommunen och dess näringsliv.

Näringslivsdirektör Eva Lilja berättar att ett signum för Eskilstuna är starka samarbeten mellan näringsliv, kommun och akademi. Genom Munktell Science Park har Eskilstuna en bra grogrund för innovationer och nyföretagande. Även stora EU-projekt drivs härifrån, samt en hel del verksamhet på initiativ från Mälardalens högskola.
– Att vi har en så pass välutvecklad miljö för samverkan betyder att förutsättningarna för att driva utvecklingsprojekt är goda. Vi har en stark grund i industriarvet som utvecklas mot mer och mer kunskapsinnehåll både i produktion och produkter, kommenterar Eva Lilja.
Den moderna tillverkningsindustrin är långt automatiserad och ställer allt högre kompetenskrav. Målsättningen för Munktell Science Park är att verka mitt i Sveriges ledande innovations- och entreprenörsregion 2015. Det är ett ambitiöst mål, men med den kraftiga utveckling som kännetecknar regionen så verkar det fullt genomförbart.
Inom Munktell Science Park verkar ett 70-tal företag med totalt närmare 200 medarbetare. Tillväxten har varit raketartad sedan starten i september 2005 och inom detta expansiva affärsnätverk sker dagliga möten som leder till nya affärer.

Miljöfrågor prioriteras
Eskilstuna är lite av en föregångare i landet när det gäller fjärrvärme. Överlag så finns det mycket kunskap inom energi och miljö i Eskilstuna, som har både Energimyndigheten, Energimarknadsinspektionen och Interaktiva institutet etablerade i kommunen.
– Vi strävar efter att förvalta kunskapen och införliva den i befintlig näringslivsstruktur. Vi ämnar arbeta aktivt för att våra företag ska integrera hållbar utveckling i sin dagliga verksamhet.
Eskilstuna har som bekant flera framstående projekt som syftar till att stärka det regionala näringslivet. Mälardalen Industrial Technology Center är ytterligare en gemensam satsning där kommunen, Mälardalens högskola och tillverkningsindustrin arbetar för att säkra framtidens kompetens med stort fokus på miljöfrågor. Eva berättar att mycket är kopplat till tunga fordon och hur man kan skapa hållbara transporter och samtidigt behålla kapacitet inom branschen.

Eskilstuna Logistikpark under uppbyggnad
Eskilstuna ligger mitt i landets mest folktäta region och har därför bästa tänkbara förutsättningar rent infrastrukturmässigt. Nu påbörjas ett större utvecklingsprojekt i Eskilstuna Logistikpark, där man har för avsikt att samla alla trafikslag i en punkt.
Ambitionen är att attrahera företag för framtida etableringar i området. Med kombiterminalen, logistikparken och samarbetet med Strängnäs så stärks positionen ytterligare. Idag rankas Eskilstuna som landets sjätte bästa logistikområde.
– Många pratar etableringar idag. Vi pratar affärer, och affärer görs mellan människor. Det är just därför som vi satsar på samverkan i allt vi gör, säger Eva Lilja som avslutning.