Sön 14 apr / År 42 / Nr 1 2024

Stark lojalitet hos Aurubis personal trots nedläggning

Efter ägarbytet blev tillvaron för personalen i Finspång förändrad. Bara en månad senare fick företagets ledning och personal beskedet att verksamheten skulle läggas ned och flyttas till Holland hösten 2013.

Aurubis är ledande inom integrerade kopparprodukter och störst i världen på kopparåtervinning. Koncernen producerar cirka en miljon ton kopparkatoder på årsbasis och tillverkar utifrån dem en mångfald kopparprodukter.
Aurubis i Finspång har kunder över hela världen och 96 procent av produktionen går till 71 länder world wide.
Aurubis övertog koppartillverkningen i Finspång den 1 september 2011 som en del av förvärvet av Luvatas valsade produkter. Företaget sysselsätter 190 anställda, varav sju jobbar på utvecklingsavdelningen.
Hösten 2011 kom beskedet att tillverkningen i Finspång skulle läggas ned och flyttas till Zutphen i Holland.
– Det fanns en överkapacitet i företaget och man beslutade att tre fabriker skulle bli två. Utöver enheter i Sverige och Holland har Aurubis också en fabrik i Buffalo, USA. Den största delen av vår produktion kommer att flyttas till Holland och resterande till Buffalo, berättar Patrik Sivesson, platschef på Aurubis.

En lojal personal
Patrik Sivesson är mycket imponerad över företagets personal, som trots nedläggningsbeskedet jobbar på som vanligt.
– Personalen är extremt duktiga och lojala. I stället för att gräva ned sig håller de igång verksamheten mycket bra, självklart för kundernas skull, men också för sig själva. Produktionen har flutit på fantastiskt bra sedan nedläggningsbeskedet kom och vi har den bästa leveranssäkerheten i företaget hittills.

En handlingsplan
När nedläggningsbeskedet kom samlade Patrik Sivesson ihop drygt 30 nyckelpersoner på olika positioner på Aurubis i Finspång för att coacha fram en handlingsplan med fokus på kunder och personal.
– Vi konstaterade att det fanns tre huvudområden vi måste jobba med under omställningsperioden. Dels personalen och deras behov, dels området Information, kommunikation och ledarskap och dels området Produktion och flytt, säger Patrik Sivesson.
Information är oerhört viktigt i omställningstider. Därför ger Aurubis i Finspång varje vecka ut ett nyhetsbrev till alla anställda. Vidare får alla chefer extra stöd så att de på bästa sätt ska kunna coacha sina anställda i de olika delarna i verksamheten.
– Nu bjuder vi in företag för att ta reda på vad för personal de behöver och slussar sedan över vår personal till andra företag. Personalen har också fått erbjudande att temporärt flytta till Aurubis i Holland och vissa har nappat på det. Vår målsättning är att alla ska veta vad de ska göra när vi stänger den 30 september 2013, säger Patrik Sivesson avslutningsvis.