Fre 2 dec / År 40 / Nr 5 2022

Stark tillväxt för hyrläkarföretag med egen vårdcentral i Hedemora

Åsas bemanning AB försöker lösa problemet med den allt mer påtagliga läkarbristen genom att få dagens aktiva läkare som närmar sig pension att arbeta längre. År 2015 väntas stora pensionsavgångar och det innebär också att en hel del läkare försvinner från arbetsmarknaden. De äldre läkarna har en enorm kunskap och erfarenhet som de yngre måste ta till sig, Åsas bemanning tar vara på kunskap och kompetens genom att bemanna nästan samtliga landsting i Sverige med kompetenta läkare.

Åsas bemanning, med huvudkontor i Hedemora, präglas av en stark tillväxt under de senaste åren. I huvudsak hyr företaget ut läkare till landstingens sjukhus och vårdcentraler, i viss mån kan man även bemanna med sjuksköterskor.
– Vi har idag ramavtal för nästan alla landsting i Sverige, understryker VD och ägare Åsa Ljungqvist. Att på sikt kunna hyra ut sjuksköterskor i större omfattning är en utveckling vi strävar efter, vi befinner oss fortfarande i startgroparna här men hoppas på att kunna rekrytera fler sjuksköterskor och därmed också ha möjlighet att hyra ut fler och då i första hand till landstingen som vi samarbetar med.
På Åsas bemanning fokuserar man uteslutande på långvariga samarbeten både när det gäller rekrytering och bemanning. För längre uppdrag är det alltså oftast samma läkare som träffar patienterna vilket inger trygghet för både patient och vårdenhet.

Egen vårdcentral blir succé
Vårdcentral Södra Dalarna är en nystartad privat vårdcentral med samma ägare som Åsas bemanning. Vårdcentralen ligger i centrala Hedemora och har efter enbart ett års verksamhet redan 3500 patienter listade. På vårdcentralen finns även Lätt-Akut, Barnavårdscentral och Mödravårdscentral.
– Dagen efter vi skickat in ansökan om att få bygga vårdcentralen ringde en dagstidning till mig, minns Åsa. De ville naturligtvis intervjua mig om byggnationen, och då hade vi som sagt just skickat in ansökan. I intervjun sa jag att vi hade för avsikt att bygga en vårdcentral som skulle stå för bästa tänkbara vård för patienterna, och så har det också blivit. Nu när jag blickar tillbaka på det gångna året är jag mycket nöjd med utfallet, vi har verkligen en hög tillgänglighet och erbjuder bästa tänkbara vård med hög kompetens och korta beslutsvägar.
Vårdcentralen Södra Dalarna är unik med konceptet Lätt-Akuten i Hedemora, som möjliggör läkarbesök utan tidsbokning. Alla listade patienter är välkomna vid akuta åkommor som inte kan vänta, vårdcentralen har både utrustning för kompetens för att behandla akuta sjukvårdsfall.