Fre 27 maj / År 40 / Nr 1 2022

Statens tjänstepensionsverk växlar in nästa generations medarbetare

Statens tjänstepensionsverk (SPV) är en av Sveriges större aktörer på pensionsmarknaden. Med över 900 000 privatpersoner och 400 arbetsgivare som kunder är medarbetarnas kompetens och kunnande avgörande för att SPV ska klara sina högt ställda servicemål.

Precis som statsförvaltningen i helhet står Statens tjänstepensionsverk inför en stor utmaning. Under de närmaste åren går stora delar av den grupp som har kommit att kallas rekordgenerationen i pension. Med sig tar de årtionden av erfarenhet och kompetens och som nu måste växlas över till nya, yngre medarbetare.
– Omkring 15 procent av vår personal kommer att gå i pension inom en femårsperiod. Vi har tagit fram statistik över hur pensionstrenden ser ut i Sverige och kommit fram till att det finns en växande andel som väljer att fortsätta arbeta efter pensionsåldern. Det är dock framförallt bland män som vi identifierat trenden, bland kvinnor ser vi däremot att man gärna tar ut pension några år tidigare. Eftersom vi liksom pensions- och försäkringsbranschen i övrigt är en kvinnodominerad verksamhet idag kan vi alltså inte räkna med att behålla befintlig personal efter pensionsåldern, konstaterar Ann-Christin Nykvist, generaldirektör på SPV.
SPV ansvarar för att administrera den statliga tjänstepensionen enligt det kollektivavtal som förhandlats fram mellan de fackliga parterna på det statliga området och Arbetsgivarverket. I uppdraget ingår att beräkna både pensioner till privatpersoner och premier till arbetsgivare samt att ge all nödvändig service till myndighetens olika kunder. Kunskapen om statlig tjänstepension är relativt specifik och även om det finns många likheter med andra arbeten i branschen så kräver alla avtal sin egen kompetens.

Tidig planering inför pensionsavgångarna
Ann-Christin Nykvist berättar att man på SPV började planera för kommande pensionsavgångar väldigt tidigt.
– Vi har tagit fram en kompetensförsörjningsstrategi där vi arbetar med både kompetensväxling och kompetensutveckling. Vi satsar också mycket på ny teknik och effektivare hantering av administrativa processer. Vi tycker det är viktigt att staten fortsätter att vara en attraktiv arbetsgivare även för nästa generations medarbetare och där har vi ute på myndigheterna både ett ansvar men också stora möjligheter att visa hur många kvalificerade och roliga arbetsuppgifter som finns för nya, ambitiösa medarbetare. På SPV har vi dessutom en fördel jämfört med många andra genom de expansiva kontaktnät som vi byggt upp inom branschen med utgångspunkt här i Sundsvall.

Ser potential med YH-utbildning
Sundsvall är den tredje största regionen i landet för verksamhet inom segmentet bank-pension-försäkring-administration. Det råder god samverkan inom branschen och framförallt ser man ett aktivt engagemang för att bygga upp ett kunskapskluster i regionen. SPV samverkar på flera områden i syfte att stärka utgångsläget för framtida rekryteringar.
– Vi har bl.a. samarbete med Mittuniversitetet där vi tillsammans med andra intressenter inom CER, Centrum för forskning om ekonomiska relationer, driver den regionala utvecklingen inom området. Vi är också mycket glada för att vi fått en yrkeshögskoleutbildning med inriktningen bank-försäkring-pension-revision i Sundsvall som förser oss med värdefulla kontakter för potentiell framtida nyrekrytering, säger Ann-Christin Nykvist som avslutning.