Tor 26 maj / År 40 / Nr 1 2022

Stena Recycling har en viktig roll i Växjös hållbara tillväxtambition

Stena Recycling har utvecklats kraftigt över hela Sverige. Man talar om återvinning som bär hela vägen, där Stena Recycling har kapacitet och kunskap för att ta hand om allt från plast och brännbart till metallskrot och farligt avfall. Ambitionen är att ta vara på så mycket som möjligt med så liten energiåtgång som möjligt och samtidigt skapa nya, värdefulla material av sådant som tidigare ansetts värdelöst.

En del av Stena Recyclings affärsidé handlar om att ta vara på restmaterial och skapa nya produkter som får ett nytt värde på den kommersiella marknaden. Med kloka och innovativa lösningar kan det mesta i avfallet återvinnas och få nytt liv i kretsloppet. Att återvinning bidrar till en smartare användning av jordens resurser är de flesta medvetna om idag.
– Vi är som bekant traditionellt duktiga på återvinning i Sverige, företag och organisationer är villiga att satsa på avfallshanteringen för att främja för den hållbara utvecklingen. Vi utgör således en partner för alla aktörer som vill skapa bästa tänkbara förutsättningar inom det egna miljöarbetet, förklarar Håkan Jullesson, filialchef för Stena Recyclings anläggning i Växjö.
Genom etablering över hela Sverige kan Stena Recycling säkerställa att varje avfallstyp återvinns på rätt sätt. Utvecklingen går ständigt framåt och Stena Recycling strävar efter ständiga förbättringar där man införlivar satsningar gällande effektivitet och teknisk kompetens på alla plan.

Står till expansiva Växjös förfogande
Stena Recycling är genom Stena Metall Nordens ledande aktör inom återvinning och miljöservice. Idag finns företaget representerat på ett 100-tal platser över hela landet, enheterna samverkar fullt ut vilket innebär att man även på lokal nivå är en heltäckande aktör för alla tänkbara miljöservicetjänster.
– Vi har kunder inom alla branscher och servar företag av alla storlekar. En del levererar enbart kontorspapper eller skrot, andra behöver en heltäckande avfallshantering. Vi kan kort sagt erbjuda resurser för alla typ av uppdrag, konstaterar Håkan.
Växjö växer, och Stena Recycling vill naturligtvis vara en del av expansionen. Håkan berättar vidare att man nyligen anställt en del ny kompetens för olika uppdrag inom företaget. Huvudambitionen är att kunna stå till Växjös förfogande och vara en central del i utvecklingen av Europas grönaste stad.

Skapar lönsamhet för kunderna
Att sortera avfall är en komplicerad process som kräver noggrannhet in i det längsta. Det krävs framförallt god materialkunskap, bl.a. för att skilja på olika fraktioner såsom exempelvis olika metallegeringar. Kompetensnivån är hög inom Stena Recycling, man hanterar även mycket farligt avfall där goda kunskaper är en förutsättning för att även kunna garantera en hög säkerhet.
– När det gäller farligt avfall samarbetar vi med Nybro som har specialistkompetens och utrustning för den här typen av uppdrag. Annars hanterar vi alla typer av avfall från både företag, kommun och privatpersoner. Skrothantering av järn och metaller och returpapper, plast och wellpapp samt farligt avfall är de dominerande materialslagen, summerar Håkan Jullesson.
Stena Recycling är en betydande aktör för näringslivet i Växjö och Kronobergs län. Framförallt så handlar det om effektivisering av processer kring avfallshanteringen, där Stena Recycling ser till så att så mycket som möjligt återvinns och även skapar möjligheter till en extra intäkt för kunderna i och med att man köper vissa typer av avfall. För de tjänster som företaget tar betalt för så söker man skapa bästa lönsamhet för kunderna både kostnads- och miljömässigt.

Stena Solutions
Stena Recycling har arbetat fram en helhetslösning som går under namnet Stena Solutions. Här använder bolaget innovativt tänkande för att göra kundens återvinningshantering enklare, mer bekymmersfri och mer ekonomisk. När kunden tecknar det här avtalet erbjuds en kontakt för allt, innovativa lösningar och effektivare hantering.
Varje kund får en skräddarsydd helhetslösning. Utgångspunkten är en inventering av kundens avfallsslag och volymer. Alla typer av avfall ingår. Stena Recycling lämnar förslag på kärl, sorteringssystem, hämtningssekvens med mera. I erbjudandet ingår med andra ord alltid att Stena Recycling med hjälp av ett innovativt tänkande tittar på ett effektivare sätt att spara resurser i form av tid och arbete.