Tis 5 jul / År 40 / Nr 3 2022

Stena Recycling lever som om det fanns en morgondag

Stena Recycling är ett återvinningsbolag som ingår i Stena Metallkoncernen. Genom innovativa och kostnadseffektiva lösningar återvinner och förädlar Stena Recycling avfall från samtliga branscher i näringslivet, sjukvård och kommuner. Stena Recycling erbjuder även relaterade tjänster såsom internlogistik, utbildning och säkerhetsrådgivning.

Alltid nära kunden
Stena Recycling ingår i den del av Stena Metallkoncernen som bedriver återvinningsverksamhet på fem geografiska marknader i bolag samlade under namnet Stena Recycling. Bolaget har ett stort nät av återvinningsfilialer och totalt finns närmare 200 anläggningar i Norge, Danmark, Sverige, Finland och Polen där avfall från hela samhället förädlas till nya råvaror. Tillsammans utformar och anpassar Stena Recycling en återvinningslösning för kundens verksamhet. Bolaget tar fram innovativa lösningar som ökar värdet för kunden under hela återvinningskedjan, dvs. från praktisk återvinning, inklusive avfallsrelaterade tjänster som utbildning, konsultverksamhet och outsoursing till IT- stöd och återrapportering. Med dessa lösningar vill Stena Recycling skapa en effektiv och lönsam avfallsekonomi, miljönytta och hög säkerhet för kunden. På så sätt kan bolaget bidra till kundens miljöimage och konkurrenskraft. Bolaget är en del av samhället och arbetar alltid nära kunden. För bolaget är samarbete viktigt och visionen är att tillsammans kan man förändra samhället. Stena Recycling satsar på hållbarhet, säkerhet och kultur. Bolaget erbjuder lösningar som bidrar till en ökad säkerhet för kunderna och satsar på att Stena Recyclings värden ska avspeglas i verksamheten.

Branschlösningar
Stena Recycling har arbetat fram en helhetslösning som heter Stena Solutions. Här använder bolaget innovativt tänkande för att göra kundens återvinningshantering enklare, mer bekymmersfri och mer ekonomisk. När kunden tecknar det här avtalet erbjuds en kontakt för allt, innovativa lösningar och effektivare hantering.
Varje kund får en skräddarsydd helhetslösning. Utgångspunkten är en inventering av kundens avfallsslag och volymer. Alla typer av avfall ingår. Stena Recycling lämnar förslag på kärl, sorteringssystem, hämtningssekvens med mera. I erbjudandet ingår alltid att bolaget med hjälp av ett innovativt tänkande, tittar på ett effektivare sätt att spara resurser i form av tid och arbete.
Vidare kan nämnas att Stena Recycling förmedlar information, konsultation och motiverande utbildningar som gör avfallshanteringen enklare, tryggare och effektivare. Bolaget lär också ut rutiner och tillhandahåller verktyg som i tex en skräddarsydd källsorterings handbok.

Hantering av samtliga avfallsslag
Stena Recycling tar hand om allt kring insamling, hämtning och transporter. Därefter förädlar och återvinner bolaget avfallet till nya råvaror. Bolaget garanterar fortsättningsvis att de har kapacitet för samtliga avfallsslag. Det blir enklare för kunden som slipper hantera fler kontakter och betalningsflöden. Kunden får en egen kundportal. Där har vederbörande fullständig kontroll på statistik, volymer och kostnader. Kunden kan lättare ta fram miljörapporter och det kan även bida underlag till för vidare utveckling och förbättring av avfallshanteringen.
Bolaget har innovativa lösningar för alla typer av avfall vare sig de uppstår ute i samhället, på stora industrier eller i små nischade verksamheter.
Det finns många som kan samla in avfall, men med Stena Recycling får kunden en avfallspartner som tack vare lång erfarenhet och stor kunskap ser till att avfallet återvinns på bästa sätt och kan användas som råvara i nya produkter
Kunden kan avslutningsvis vara helt trygg och känna sig fullkomligt säker med Stena Recycling som avfallspartner. Med forskning och omsorgen om varje kunds behov tar bolaget fram nya lösningar för en värld som ständigt förändras.