Lör 20 apr / År 42 / Nr 1 2024

Stena Recyclings samverkande enheter optimerar miljöarbetet för Sveriges industri

Stena Recyclings samverkande enheter i Karlshamn och Olofström servar västra Blekinges industri med kvalitativa avfalls- och miljötjänster. Stena Recycling tar hand om allt från plast och brännbart till metallskrot och farligt avfall, och ser till att materialen återvinns så långt det går.

En del av Stena Recyclings affärsidé handlar om att ta vara på restmaterial och skapa nya produkter som får ett nytt värde på den kommersiella marknaden. Stena Recycling har samarbetspartners över hela Sverige för att säkerställa att varje avfallstyp återvinns på rätt sätt, och man strävar efter ständig teknisk och kompetensmässig utveckling för en mer lönsam och effektiv återvinning.

Hanterar alla avfallstyper
Som en del av den expansiva Stena Metallkoncernen är Stena Recycling Nordens ledande aktör inom återvinning och miljöservice. Anläggningarna i Karlhamn och Olofström har sammantaget ett tiotal anställda med hela västra Blekinge som upptagningsområde.
Ricky Karlsson är filialchef och ansvarar för både Karlshamn och Olofström, och har även ett ledande ansvar för Stena Recyclings anläggning för papper och plast i Kristianstad liksom för verksamheten i Hässleholm.
– Det råder en stor samverkan mellan de olika enheterna, konstaterar Ricky Karlsson. Vi är en heltäckande samarbetspartner för svensk industri genom att vi kan hantera alla avfallstyper. Mellan de olika enheterna förmedlar vi avfallet till rätt anläggning för optimal återvinning.

Fraktar med egna tåg från Volvo
I Olofström ansvarar Stena Recycling för all restproduktion som genereras inne på Volvos anläggning.
– Det unika är att vi hämtar och vidaretransporterar Volvos restmaterial med egna godsvagnar, berättar Karlsson. Genom att integrera järnvägsbaserade lösningar i vår transportkedja optimerar vi miljöarbetet. I Olofström finns även kapacitet att mellanlagra farligt avfall.

Karlshamns nya transportkluster innebär stor potential
Det händer mycket i Karlshamn just nu. Hamnområdet byggs ut, och man etablerar bl.a. ett nytt transportkluster i nära anslutning till Stena Recyclings anläggning.
– Som miljöföretag vill vi vara med från början, säger Ricky. Vi utgör en viktig samarbetspartner i miljöfrågorna, vi hjälper våra kunder nå en optimal avfallshantering där ambitionen är att minska sin egen miljöpåverkan så långt det går. Därför är vi också en viktig aktör den gemensamma visionen om den hållbara samhällsutvecklingen.

Stenas återvinningsverksamhet finns över hela världen och man har totalt ca 3500 anställda. I Sverige verkar Stena Recycling på 100 platser runtom i landet, alla med sin egen särskilda nisch och prägel.