Sön 4 jun / År 41 / Nr 1 2023

Sterisol – för en renare vardag och friskare arbetskraft

Efterfrågan av handdesinfektion har varit enorm under hösten, vilket har sin naturliga förklaring. Sterisols produktion har därför mer än tredubblats. Företaget har levererat handdesinfektion till Apoteket och en rad olika företagskunder och länder – till exempel de Nordiska länderna, Tyskland, Schweiz, Saudiarabien och Indien. Det här, och mycket mer som händer inom Sterisol, borgar för en mycket spännande resa framöver.

Det blev en annorlunda höst för Sterisol. Björn Rylander, Sterisols VD, berättar att man i budgeten hade räknat med en normal tillväxt på produktområdet handdesinfektion. När efterfrågan visade sig vara mer än tredubbelt så stor som den man först räknat med, blev det fart på bygget.
– Samhället blir mer och mer medvetet om vikten av god handhygien. Med den här influensan har vi fått ett välkommet volymtillskott, inte minst eftersom industrin fortfarande inte återhämtat sig från negativa sysselsättningseffekter av lågkonjunkturen, säger Rylander och fortsätter:
– Vår tillverkning av handdesinfektion har under perioden augusti till och med oktober ökat från fjolårets 100 ton till årets 350 ton, alltså mer än tre gånger. Antalet sålda påsar med desinfektion har för samma period ökat från 150 000 till 460 000 påsar och antalet småflaskor från 150 000 till 650 000 stycken. Som en konsekvens av detta har vi utökat från ett skift till 3-skift.
Hela fabriken producerar cirka 2500 ton produkter per år motsvarande cirka 5 miljoner påsar och flaskor av olika slag, men Sterisol har kapacitet att köra mer än dubbelt så mycket.

God hygien gynnar hela samhället
Bättre hygien, handhygien i synnerhet, gynnar på sikt hela samhället, bland annat med färre sjukskrivningar och därmed lägre kostnader för både privata arbetsgivare och sjukvården. På frågan om hur det ser ut framöver svarar Rylander:
– Vi tror att människor nu etablerar nya goda vanor som håller sig in i framtiden, vilket inte bara vi tjänar på, utan även samhället i stort. Ett exempel är att man har insett att god hygien minskar korttidsfrånvaron på dagis, och minskar risken för smittspriding av exempelvis MRSA inom vården.

Bort med konserveringsmedel
En trend visar att vi i allt större utsträckning börjat uppmärksamma att produkter som innehåller konserveringsmedel ibland kan vara skadliga (allergiframkallande) för huden. I dag vill man undvika allt som ger allergier och andra besvär som torr hud.
– Denna förändrade syn på vår typ av produkter passar oss utmärkt. Vi arbetar konsekvent med att inte använda konserveringsmedel i våra produkter. Vi har även sedan länge en ambition att vara bäst på handhygien på arbetsplatser, kommenterar Rylander.

Satsar lokalt
Sterisol har flera goda internationella samarbeten och exporterar idag till ca 25 olika länder. Framöver vill man dock i första hand satsa på att stärka den lokala positionen. Björn Rylander förklarar:
– Vår strategi är nu att öka försäljningen genom att bearbeta de vita fläckarna på hemmamarknaden, det vill säga Norden, utan att för den skull avstå från export. Vi har som tillägg till detta tagit fram ett helt nytt miljöanpassat och konserveringsmedelsfritt sortiment för hotell som kommer att marknadsföras över hela världen. Vi har även märkt att vårt koncept blir mer och mer relevant även för vanliga konsumenter. Lanseringen av våra hudvårdsprodukter genom ICA har precis kommit igång och då är det bra att vi får synas genom försäljningen av handdesinfektion också.

Nya möjligheter
Sterisol har ett generationsskifte på gång vilket innebär nya arbetsuppgifter för många samtidigt som det även behövs flera nyanställningar. Rylander berättar att under sin tid som VD på företaget har man troligtvis aldrig haft så många projekt i gång som man har nu.
Det handlar om flera nya produktlinjer, ny produktionsutrusning och flera nyanställningar på nyckelbefattningar – allt på en gång. Detta borgar för en mycket spännande resa framöver, där Sterisol i nära samverkan med resten av näringslivet kommer att bistå med ökade kunskaper i vikten av god handhygien framförallt.

Björn Rylander
Maria Lind