Fre 27 maj / År 40 / Nr 1 2022

Stiftelsen Teknikdalen – till för Dalaföretagens utveckling

Stiftelsen Teknikdalens dynamiska verksamhet drivs med höga ambitioner och man tänjer gränser för att skapa större möjligheter för ett lukrativt företagande i Dalarna. Med inkubator, företagsrådgivning, seminarier, workshops samt både korta och långvariga projekt fungerar Stiftelsen Teknikdalen som en kraftfull resurs för både befintliga och nya företag i regionen. Ett högt tempo hålls och det kan alla skriva under på, med målsättningen att öka företagandet i regionen för bästa tillväxt och utveckling: Ideas into business!

Idag har Stiftelsen Teknikdalen ett 20-tal medarbetare som verkar inom skiftande områden – tack vare verksamhetens flexibilitet och bredd drivs flera projekt samtidigt. Stiftelsen Teknikdalen verkar över hela Dalarna med kontor både i Falun och Borlänge. Här samlas kvalificerad kompetens för att driva utvecklingsprojekt som banar väg för ett ökat företagande i regionen.
För att hjälpa företagare och innovatörer att skapa bärkraftiga tillväxtföretag och komma framåt i sitt utvecklingsarbete använder sig Stiftelsen Teknikdalen av Företagsinkubatorn, som också kan beskrivas som motorn i verksamheten. Inkubatorn har tre olika delar, beroende på företagets inriktning kan man placeras antingen i Business Start, Business Lab eller Business Accelerator. För företag som inriktar sig på spelutveckling finns en speciell labmiljö, GameCubator.

Insatser genom GävleDala Designlab
Inom GävleDala Designlab sker på Stiftelsen Teknikdalens initiativ olika insatser för att hjälpa företag i den komplexa designprocessen. Det handlar här om mycket skilda projekt, allt från tjänstedesign för specifika målgrupper till funktionell design av gamla och nya produkter. Oavsett inriktning så finns Stiftelsen Teknikdalens kompetens till hands för företag som behöver utvecklas i sin designprocess.
– Som ett led i utvecklingen har vi exempelvis startat projektet ”Pensionär – blir man gammal då?” där företag får träffa industridesigners som kan hjälpa dem vidare i utvecklingen, rita om befintliga produkter och förbättra det befintliga utbudet, berättar Ann-Louise Larsson, kommunikationsansvarig på Stiftelsen Teknikdalen.
Målsättningen är att företagen ska utveckla produkter som förenklar vardagen för alla, inte bara för äldre. Ett annat projekt är Sommardesignkontoret. Där får unga designers möjlighet att utveckla sina färdigheter tillsammans med erfarna designers och med etablerade företag som uppdragsgivare. Målet är att ta fram produktkoncept och lösningar som fungerar i vardagen.

Hållbar utveckling ur flera perspektiv
Hållbar utveckling är ett centralt begrepp som genomsyrar hela Stiftelsen Teknikdalens verksamhet. Ett projekt som illustrerar strävan efter hållbarhet ur flera perspektiv är Sommarlovsentreprenörerna, där ett 20-tal ungdomar mellan 15 – 19 år valdes ut för att prova på att driva igenom en egen företagsidé. Det startades exempelvis en bildbyrå, IT-service, hemservice, webbyrå, designtjänst mm.
– Företagen har haft mycket skiftande inriktningar, ur hållbarhetssynpunkt handlade projektet mycket om social hållbarhet, där yngre människor fick en chans att visa vad de går för och skapa egna möjligheter. På sikt kan det leda till ökat företagande i regionen genom att vi tidigt drillar entreprenörer, menar Ann-Louise.

Samarbetar med företag som satsar internationellt
Stiftelsen Teknikdalen driver och deltar i projekt på alla nivåer, från regionala och nationella till internationella. Sedan starten i slutet av 1980-talet har man drivit ett hundratal lyckosamma projekt i olika konstellationer. Den gemensamma nämnaren för samtliga projekt är att skapa tillväxtmöjligheter för Dalarna.
– Vi arbetar konkret med företag som vill växa internationellt, och då genom Enterprise Europe Network (EEN). Genom EEN kan vi erbjuda kostnadsfri internationell företagsrådgivning där vi har ett brett kontaktnät att förmedla. Vi kan även anordna matchmaking-resor, och på så vis hjälpa till att skapa kontakter. Dessutom samarbetar vi med inkubatorer runt Östersjön för att attrahera utländskt kapital till Dalarna. Oavsett insats så strävar vi efter att skapa bra underlag för företag som vill växa och utvecklas. På sikt skapar det tillväxt i regionen, och det är vårt huvudmål, säger Ann-Louise Larsson avslutningsvis.