Lör 20 apr / År 42 / Nr 1 2024

Stockholms tekniska institut – nytänkande skola med traditioner

-Vi är en relativt liten skola som sätter studenterna i centrum, vi har vi har lång och gedigen erfarenhet av tekniska utbildningar med bra kontakter inom näringslivet och där utbildningarna är väl förankrade i respektive bransch. Vi är mycket stolta att efter 20 års frånvaro från utbildningssystemet återigen kunna erbjuda våra STI-Ingenjörsutbildningar inom Yrkeshögskolan. Så sammanfattar Susanne Holmberg, vice VD för Stockholms Tekniska Institut, argumenten för att man skall välja att studera just hos dem.

Stockholms tekniska institut (STI) är en skola med gamla anor. Redan 1924 började man utbilda ingenjörer, och under årens lopp har man examinerat omkring 20 000 STI-ingenjörer.
1989 lades verksamheten i vila, men återupptogs 2002 genom bildandet av en gymnasieskola. . Därefter följde Kvalificerade Yrkesutbildningar och Yrkeshögskoleutbildningar till tekniker och ingenjörer. Idag har gymnasieskolan avyttrats och STI satsar nu fullt ut på tekniska Yrkeshögskoleutbildningar.

Tolv utbildningar och fler nya satsningar
STI har i dagsläget tolv utbildningar. Fem ingenjörsutbildningar inom elkraft, elinstallation, fastighet, järnvägsprojektering och livsmedelsprocess samt sju teknikerutbildningar, teknisk fastighetsförvaltning, energiteknik, processteknik, gatu-och VA projektering och projektledning inom elinstallation. Merparten av verksamheten finns centralt i Stockholm, nära Karlaplan. STI, som är en stiftelse, äger lokalerna man verkar i.

-Fördelen med att vi är en stiftelse är att vi inte har några avkastningskrav, berättar Susanne Holmberg, Vi kan återinvestera i utbildningsverksamheten och på så vis sätta studenterna i centrum. Vi vill skapa en personlig kontakt med våra studenter, där alla har en möjlighet att få synas. Därför har vi valt att vara en liten skola, med ungefär 140 studenter i åldrarna 20 till 50år. Klassernas storlek varierar och vi satsar lika mycket på små som stora grupper. Förutom utbildningarna i Stockholm finns även STI på tre Campus ute i landet, i Roslagen (Hallstavik/Norrtälje) småländska Hultsfred samt Mjölby. En av fördelarna att studera på någon av Campus-orterna är att man där kan erbjuda studentbostäder, något som inte är lika enkelt här i Stockholm.

Under 2011 kommer STI att även etablera sig i Mjölby.
-Vi ser att det finns ett behov ute i landet, och därför har vi valt att etablera oss även på mindre orter, berättar Susanne Holmberg.

God kontakt med näringslivet
STFI leds idag av VD Peter Nilsson och vice VD Susanne Holmberg. Här finns utbildningschef som verkar för Yrkeshögskolan med utbildningsledare knutna till sig.
-Våra utbildningsledare har spetskompetens och jobbar inte enbart administrativt utan även som kursledare/pedagoger, berättar Susanne Holmberg. Därutöver har vi externa kursledare och föreläsare som i stor utsträckning kommer från näringslivet.
Tilläggas kan också att STI, förutom Yrkeshögskoleutbildningarna, har en verksamhet inom uppdragsutbildning/kursverksamhet där man erbjuder kortare och länge kurser och genomför certifieringar inom kyla samt validering inom el. I lokalerna vid Karlaplan finns välutrustade och ändamålsenliga el- och kyllaboratorium samt en nyrenoverad och moderniserad aula med bl.a. telebildanläggning, vilket ger möjlighet att sända föreläsningar till andra platser ute i landet, till exempel Campus-orterna .

-Inom den närmaste tiden räknar vi också med att också kunna erbjuda externa organisationer och företag kurser, föreläsningar och olika former av seminarier i vår moderna konferensmiljö, berättar Susanne Holmberg.