Tis 17 maj / År 40 / Nr 1 2022

Stor förvandling pågår i Gällivare

Gällivare befinner sig mitt i en omfattande samhällsomvandling. Gruvbrytningens expansion är positiv ur näringslivssynpunkt då den ger fler jobb och bättre ekonomi, men samtidigt ställs höga krav på kommunen som måste hänga med i utvecklingen. Fortsatt gruvdrift i Malmberget kräver nämligen att hela samhället flyttas.

Större delen av samhället Malmberget ska rivas och byggas upp igen i Gällivare. Det är en planeringsprocess som pågått under många år, men det är nu den når sin kulmen i samband med lanseringen av de nya planerna.

Det ”nya Malmberget” växer fram
Före detta kommunalråd Tommy Nyström var med och skrev under avtalet gällande flytten, det vill säga det avtal som finns mellan kommunen och LKAB som ansvarar för att ”det nya Malmberget” utvecklas.
– Mellan 2018 – 2032 ska bostäder byggas för cirka 5000 personer, nya verksamhetslokaler ska utvecklas för företag och en ny gymnasieskola byggs centralt i Gällivare. Det byggs även en ny is- och evenemangsarena mitt i staden samt ett nytt kulturhus, sporthall och bad, informerar Tommy Nyström, som har en del styrelseåtaganden kvar i staden, bland annat för Gällivare Energi.
Det har också byggts ett nytt äldreboende och fler planeras, hela skolverksamheten omstruktureras med om- och tillbyggnad av grundskolor samt ett helt nytt bostadsområde har etablerats i Repisvaara, ett område där det tidigare bara fanns skog. Kort sagt – det är nu det händer saker i Gällivare.

En framtidskommun
Gällivares högkonjunktur har pågått under många år och kan förstås kopplas till utvecklingen av LKAB:s gruva i Malmberget samt Aitik-gruvan som drivs av Boliden. Det finns i stort sett ingen arbetslöshet i Gällivare, därför måste kommunen kämpa för att locka gästarbetare som kan hjälpa till att bygga upp det nya samhället.
– Trots tillväxten finns vissa orosmoln och de har främst att göra med bostadsbristen. Att råda bot på den är kommunens främsta huvudbry just nu, liksom kompetensförsörjningen som till viss del hänger ihop med bostadsfrågan, menar Tommy Nyström.
Gällivare har historiskt inte haft en bostadsutveckling som svarat på behovet, och nu har man även den nya utmaningen med alla nya bostäder som ska byggas när gruvan i Malmberget expanderar.
– Förhoppningen är att det ska vända nu när vi successivt börjar bygga i kapp med marknadens behov. Det vi kan göra är att visa att Gällivare är en framtidskommun och ett bra ställe att arbeta och leva på, avslutar Tommy Nyström med.