Sön 4 dec / År 40 / Nr 5 2022

Stora energibesparingar kan göras genom att se över förbrukningen

Malmöföretaget Proswede El AB har försett den svenska industrin med högkvalitativa komponenter för automation sedan 1980-talet. Med fokus på tillverkningsindustrin och energibranschen erbjuder Proswede en bred flora av produkter från hela världen, allt från standardenheter till avancerade speciallösningar för maximal energibesparing.

Dagens Proswede har rötter som går tillbaka till början av 1980-talet. Företaget antog nuvarande form 1987, och har sedan dess utvecklats i sin specialnisch: importerade komponenter för automation inom industri- och energibranschen. Proswede är ett renodlat säljbolag med djupgående kunskap inom de egna produktkategorierna och erfarenhet från den svenska industrin.

Ny VD – samma kärnvärden
Nuvarande VD Benny Andersson kommer efter 20 år som anställd att driva företaget vidare i egen regi.
– Vi kommer att fokusera på samma kärnvärden som tidigare, men vi har bl.a. en ny logotype nu, som jag hoppas förmedlar det vi står för på ett bra sätt, kommenterar Benny.
Proswede står för kvalitetsprodukter till rimliga priser. Det vill man fortsätta med. Framöver skärps även fokus på service och eftermarknad, där det finns ett växande intresse över lag.

Energikartläggning sparar resurser
Allt fler företag upptäcker fördelarna med att kartlägga sin egen energikonsumtion. Proswede erbjuder speciella energimätare som ger en exakt bild av hur mycket det verkligen kostar att framställa en viss produkt ur energisynpunkt. Mätaren kan kopplas upp lokalt eller via nätet, programvaran är så pass flexibel att den ger exakta svar oavsett var mätaren finns rent fysiskt.
– Genom vår lösning får industrin ett komplett system för kontroll av sina energikostnader, och det till en liten investeringskostnad, understryker Benny Andersson.
Principen är enkel, men nog så effektiv: om man får en klar överblick över sina faktiska energikostnader så ökar motivationen till att minska dem, och därmed sparas både ekonomiska och miljömässiga resurser.

Ökat intresse för Proswedes lösningar
Proswede är välkända i Malmö. Under 25 år har man aktivt arbetat nära kunderna och byggt upp långvariga relationer. Många kunder har varit med sedan starten.
– Vi förstärker organisationen och en ny säljare har precis börjat. Samtidigt vill vi bredda produktutbudet. Vi bevakar marknaden hela tiden för att kunna serva våra kunder på bästa sätt. Vi har också för avsikt att vara en heltäckande försäljningsorganisation som har den kunskap som krävs för att kunna tillhandahålla exakt det som kunderna efterfrågar.
Under april-maj kommer en ny webbutik att lanseras. Detta kommer att underlätta för våra kunder att finna rätt produkter samt teknisk information och bruksanvisningar.
– Vi ser mycket positivt på framtiden, industrin ser fortfarande våra lösningar som en nyhet på marknaden, trots att vi varit verksamma inom området länge. Att man nu får upp ögonen för vad vi har att erbjuda kommer att stärka oss ytterligare, kommenterar Benny Andersson som avslutning.