Fre 27 maj / År 40 / Nr 1 2022

Stora investeringar i Umeå Hamn för att möta framtidens krav

Umeå Hamn är en året-runt-hamn, som ligger vid norra Sveriges mest expanderande del och är känt för dess höga kvalitet och en utpräglad kundorientering med en hög servicenivå. Under den kommande vintern och våren sker stora investeringar i hamnens infrastruktur. – Vi måste bygga för att kunna möta framtidens krav, framför allt från de stora hamnarna i Europa, säger Curt Kristoffersson, VD för Umeå Hamn.

– Vi äger och driver infrastrukturen som kajer, planer, magasin, järnvägsspår, vägar med mera. Inom hamnområdet finns ett 20-tal företag och alla är hyresgäster och samarbetspartner i Umeå Hamn, berättar Curt Kristoffersson.
Cirka 250 personer är idag aktiva i hamnområdet.
Hamnbolaget har inte någon operativ verksamhet utan detta sköts av andra företag och störst av dessa är stuveriet, Interforest Terminal Umeå, som sysselsätter ett 100-tal personer.
I hamnen finns två foderfabriker, ett antal oljedepåer, energiföretag som lagrar biobränsle etc. Exempel på produkter är skogsprodukter, cement, foder, olja samt plåt och insatsvaror för regionens industrier och då i första hand Volvo Lastvagnar.
– Insatsvaror, alltså halvfabrikat, kommer med systemfartyg som går med skogsprodukter mot Europa. Vi har ett så kallat tredjepartsföretag, ILog, med 30-35 anställda, som tar emot produkter till bland annat Volvo. Jag brukar säga att vi har en liten lastbilsfabrik i hamnen också, säger Curt Kristoffersson.

Sveriges nordligaste containerhamn
Mellan 900 och 1 000 fartyg anlöper till Umeå Hamn varje år. Här hanteras 2,3 miljoner ton per år, cirka 6 300 ton per dygn eller motsvarande 150 långtradares last.
Hamnbolaget ägs av UKF, Umeå Kommunföretag, och hamnområdet har en yta på totalt 92 hektar.
– Vi är Sveriges nordligaste containerhamn just nu med en regelbunden containerpendel som går på Rotterdam. Vi har också regelbundna färjeturer till Vasa i Finland. Fördelen med Umeå Hamn är att vi ligger söder om Kvarken. Situationen för oss vintertid är inte lika besvärande som det kan vara norrut. Bottenviken blir ju lite av en insjö eftersom Bottenhavet ser ut som ett timglas och midjan är just här mellan Umeå och Vasa. En annan fördel är att vi har det kortaste avståndet till Finland. Man slipper köra upp över Haparanda eller ner till Åland, säger Curt Kristoffersson.

Stora investeringar
Umeå Hamn växer så det knakar och nu planeras för stora investeringar i infrastrukturen.
– Vi ska räta ut E12:an och dra ett nytt järnvägsspår till godsterminalen. Detta är ett projekt där vi samarbetar med Trafikverket, Region Västerbotten och kommunen och vi räknar med en investering på totalt runt 200 miljoner kronor, varav cirka 80 miljoner finansieras av EU. Vi samverkar med NLC, den nya kombiterminalen som ligger i stan, och tillsammans med dem tror jag att vi blir ett mycket bra alternativ för regionens industrier, säger Curt Kristoffersson avslutningsvis.