Lör 13 apr / År 42 / Nr 1 2024

Stort intresse för öppna seminarier om att skriva människan

En viktig uppgift som humaniora som disciplin har är att öka kunskapen om hur vi tänker och förstår oss själva, kommunicerar våra budskap och hur vi baserat på egna erfarenheter också kan lära oss förstå hur andra tänker. Människan är en komplex varelse. Alla bär på en berättelse som kan inspirera, motivera och stärka. Professor Lisbeth Larsson vid Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion, Göteborgs universitet, har under flera decennier arbetat med att granska och analysera biografier för att skapa insikt i hur vi kan använda materialet för vidare utveckling, både av oss själva och av vår omgivning i stort.

Kunskaper om hur vi berättar om andras liv genom biografier har fått en framskjuten position i samhället, det finns mycket att dra lärdom av som kan bidra till att nya idéer tar form som på sikt gynnar hela samhället.

Början på en ny litterär konstart?
Eftersom humaniora emellanåt haft svårt att nå ut med sina budskap till en större målgrupp har man vid Göteborgs universitet satsat på öppna seminarier inom olika områden. Life Writing, eller biografier, är ett område som fått ett enormt gensvar, hörsalen blev överfull vid första seminariet, tidningar ville skriva om evenemanget och folk hörde av sig med intresse för att gå en kurs inom området Att skriva människan.
– Vi har bjudit in konstnärer och kända författare som bidragit med inspiration under vårt första år med den öppna seminarieserien, berättar Lisbeth Larsson.
Under 2012 kommer en hel del fokus kretsa kring hur vi kan skriva människan med helt nya koncept. Nya medier gör det möjligt för vem som helst att nå ut med sin egen berättelse.
– I början av året kommer bl.a. Johannes Anyuru och Bodil Malmsten att gästa oss, vi kommer att diskutera hur bloggandet påverkar skrivandet och hur biografi som genre kan utvecklas tack vare bloggens uppkomst. Kanske är detta början på en helt ny litterär konstart.

Kunskapen måste spridas
Kunskapen om hur vi berättar om oss själva och om varandra borde tas tillvara mer än vad den gör idag. Vid Göteborgs universitet finns framstående forskning inom området men kunskapen måste spridas till en större målgrupp för att få positiva effekter på samhällets utveckling.
– Det viktigaste är att synliggöra det vi gör för allmänheten, så att fler kan dra nytta av kunskaperna. Life Writing är ett viktigt inslag i hur vi skapar en hållbar framtid tillsammans eftersom vi får ökad förståelse för hur andra tänker och därmed också kan förstå hur vi kan samverka för att nå gemensamma mål, säger Lisbeth Larsson avslutningsvis och med eftertryck.