Sön 26 jun / År 40 / Nr 3 2022

Strängbetong – för ett smartare byggande

Strängbetong leder den svenska utvecklingen inom industriellt byggande. Med prefabricerade betongmoduler kan Strängbetong med stor flexibilitet anpassa byggnationen efter varje enskilt projekts specifikationer, oavsett om det rör sig om bostäder, hotell, skolor, kontor, industrilokaler eller arenor.

Strängbetong arbetar rikstäckande och har egna fabriker från norr till söder. I Malmö finns ett lokalkontor med ansvar för hela Öresundsregionen, byggprodukterna som används för projekt i regionen kommer oftast från den egna fabriken i Veddige.
Byggnadslösningarna baseras på prefabricerade moduler som tillverkas inomhus. Förutom tidsvinsten innebär industriellt byggande inomhus att man slipper eventuella fuktproblem eftersom materialet inte kommer i kontakt med externa klimatpåfrestningar. Stommen transporteras och monteras på plats, vilket möjliggör för flexibelt byggande.
Säljchef inom hus och anläggning Sverige Lars Josefsson berättar att man byggt stommen för bl.a. Swedbank Stadion i Malmö, Malmö Arena, Gamla Ullevi i Göteborg och håller på med Nationalarenan i Solna.
– Flerbostadshus baserat på klimatsmarta lösningar är också en specialitet. Förutom energisnåla lösningar bidrar vi med gedigen kunskap om hur olika material kan kombineras för ett hållbart byggande. Basen är alltid betong, förklarar Josefsson.

Nya köpcentret Emporia
Den goda byggnaden kombinerar effektivitet, estetik och flexibla planlösningar. Strängbetongs koncept har utvecklats för just den kombinationen. Det förutsätter ett nära samarbete med byggherrar, byggprojektledare och projektörer, redan på idéstadiet.
Vid byggnationen av det nya köpcentret Emporia i Hyllie, Malmö, anlitades Strängbetong i ett tidigt skede. Byggherren Sten & Ström fick därmed tillgång till Strängbetongs kompetensbank och erfarenhet så pass tidigt att man kunde genomföra positiva förändringar och optimera byggnationen.
– Om vi samverkar i ett tidigt skede och vi kopplas in då det fortfarande är ekonomiskt möjligt att göra ändringar finns mycket att vinna, säger Christer Nilsson, säljare på Strängbetong i Malmö. Ju senare i processen man gör förändringar desto dyrare blir det.
Emporia har ca 93 000 kvadratmeter handelsytor, kontor och parkeringsfaciliteter tillkommer. Totalt handlar det om ett projekt på 173 000 kvadratmeter där Strängbetong levererar 126 000 ton stomelement fram till våren 2011, med andra ord företagets historiskt största order. Köpcentret beräknas kunna slå upp portarna för allmänheten i slutet av 2012.

Central roll i samhällsutvecklingen
Öresundsregionen är en av Sveriges mest expansiva regioner med goda etablerings- och tillväxtmöjligheter på båda sidor sundet. Strängbetong har som nytänkande byggföretag en central roll i samhällsutvecklingen eftersom hållbart byggande är något som berör hela samhället och miljön.
– Vi ser mycket positivt på vår utveckling här i regionen, kommenterar Christer Nilsson. Det finns många stora projekt på gång, bl.a. H+ i Helsingborg, ESS i Lund och World Village of Women Sports i Malmö.
Strängbetong har byggt ut kapaciteten i de egna fabrikerna, och man står därmed väl rustade att möta en ökande efterfrågan över hela landet.