Tis 21 mar / År 41 / Nr 5 2022

Studenter på topp i App Challenge Umeå

Dagligen använder vi ett stort antal tjänster och hjälpmedel som är tillverkade för att uppfylla våra behov på ett sätt som medför minsta möjliga ansträngning från vår sida. I många fall är systemen dock inte designade så att de är lätta att använda – därför behövs kunskaper om hur människa, teknik och information interagerar. Institutionen för tillämpad fysik och elektronik vid Umeå universitet har en stor andel grundutbildning, varav en betydande del utgörs av civilingenjörsutbildningen Interaktion och design. Den huvudsakliga inriktningen är mot tjänster i mobila system och hur vi kan skapa lösningar för att möta morgondagens utmaningar redan idag.

Civilingenjörsprogrammet Interaktion och design är en tvärvetenskaplig utbildning som tack vare sin bredd öppnar möjligheter för en stor arbetsmarknad. Datavetenskap, medieteknik, industridesign, beteendevetenskap och matematik är huvudämnen som bygger upp programmet.
Universitetslektor Thomas Mejtoft ansvarar för kursen Prototyputveckling för mobila applikationer inom programmet Interaktion och design. Under kursen får studenterna utveckla egna applikationer, eller ”appar”, baserat på egna idéer.
I år hölls kursen samtidigt som Umeå kommun utlyste en tävling för bästa applikation som kan knytas till samhället, App Challenge Umeå. Thomas Mejtoft uppmuntrade sina studenter att delta, intresset visade sig bli mycket stort och fyra grupper inom kursen anmälde sig till tävlingen.
– Studenterna har skapat appar som bidrar till något verkligt positivt för kommunen, vilket också var grundidén bakom tävlingen, förklarar Mejtoft. De fyra olika apparna visar på ett starkt engagemang där vi ser tydliga kopplingar till att marknadsföra Umeå som attraktivt besöksmål bland annat.

Värdefullt samskapande
De fyra bidragen går under namnen Busskoll, Mer aktivitet, Umeå loves art samt Beautiful Umeå. Den första applikationen ska motivera till ett ökat resande inom kollektivtrafiken, en miljöriktig och samtidigt kostnadseffektiv lösning med långsiktiga mål för Umeå som klimatsmart stad.
– Den här typen av lösning fungerar väl i praktiken om dataägarna, dvs. de som samlar in information i samhället, är villiga att dela med sig av den. Det handlar om ett värdefullt samskapande där man ser till samhällets bästa ur flera perspektiv, där miljön är ett, berättar Thomas Mejtoft vidare.
De övriga tre apparna har en stark anknytning till Umeå som besöksmål ur olika synvinklar. För den som söker uppleva staden genom aktiviteter finns appen Mer aktivitet, och för den som föredrar konst och kulturevenemang finns Umeå loves art. Beautiful Umeå fokuserar på platser unika för kommunen, att uppleva genom att besöka ett visst resmål.

Väver ihop det kognitiva med tekniken
Inom området interaktion och design är Umeå väldigt långt fram teknikmässigt. Tekniken utvecklas i en sådan takt att bara ett par år är nog för att en viss lösning ska anses passerat sitt bäst-före datum och snabbt ersätts med en ny, uppdaterad och häftigare lösning. Så är det i synnerhet inom området mobila applikationer.
– Vi arbetar redan nu två – tre år in i framtiden och tar fram lösningar som ska hålla en viss tid framöver. Idén bakom interaktionsdesign är att väva ihop det kognitiva med tekniken för att skapa användarvänliga lösningar som behövs och som gör verklig nytta. Det tycker jag att våra studenter lyckas mycket bra med, säger Thomas Mejtoft som avslutning.