Fre 1 jul / År 40 / Nr 3 2022

Studier i kemi och biologi – för arbete inom Sveriges snabbast växande näringar

Linköpings universitet etablerades i sin nuvarande form 1975, och är därmed ett ungt lärosäte i jämförelse med många andra i Sverige. Vid Tekniska högskolan vid Linköpings universitet (LiTH) erbjuds naturvetenskapliga utbildningar samt civil- och högskoleingenjörsutbildningar inom de breda områdena kemi och biologi. Samtliga utbildningar ger en bred kunskapsbas för vidare studier, forskning eller arbete inom flera av Sveriges snabbast växande näringar.

I Linköping råder en stark framåtanda och nytänkande genomsyrar all verksamhet. Detta syns bl.a. på den starka tekniska utvecklingen vid universitetet samt alla de spinoff-verksamheter som genererats ur innovationer som vuxit fram i Linköping.
Biologi och kemi, framförallt med tvärvetenskaplig förankring där modern teknik och innovation integreras, har sedan starten varit starka områden för Linköpings universitet.

Förbereder för en bred arbetsmarknad
Biologiprogrammen är naturvetarprogram och har tre inriktningar: etologi och djurbiologi, molekylärgenetik och fysiologi samt ekologi, miljö- och naturvård. Biologiprogrammen vid Linköpings universitet omfattar mer än studier av enbart växter och natur, ett helt spektra av gränsområden vävs in, som exempelvis genetik, fysiologi och cellbiologi. Samtliga utbildningar innehåller även ett stort inslag av matematik.
Tvärvetenskaplig förankring har alltid varit kännetecknande för Linköping. Biologer arbetar med allt från miljö- och naturvård till läkemedelsforskning och kriminalteknik.
Ett annat naturvetarprogram är kemi – molekylär design, som förbereder för vidare studier eller en karriär inom bl.a. läkemedelsbranschen. Kemister behövs på många olika ställen runtom i näringslivet, och arbetsmarknaden är internationell. Programmet kemi – molekylär design tar bl.a. upp organisk, fysikalisk och analytisk kemi, biokemi samt har ett inslag av matematik.

Naturvetare eller civilingenjör – stor valfrihet
Naturvetenskapliga programmet i kemisk biologi är även början på en civilingenjörsutbildning där studenterna kan välja om de vill fortsätta studera mot civilingenjörsexamen. Kemisk biologi omfattar det spännande gränsområdet mellan kemi och biologi, och bjuder på inspirerande möjligheter inom materialkonstruktion, produktutveckling och framtagning av biologiska läkemedel.
All bioteknisk industri och forskning inom området är en intressant arbetsmarknad. Eftersom programmet har en tvärvetenskaplig bredd står studenterna väl rustade för en växande arbetsmarknad, detta anses också vara en av Sveriges snabbast växande näringar, då framförallt inom forskningen.

Urmas Peterhoff
Maria Lind