Mån 22 apr / År 42 / Nr 1 2024

Styckmästarn – anrik verksamhet i ny kostym

Styckmästarn har levererat konsumentförpackat kött med hög flexibilitet och lyhördhet inför vad den enskilda butiken efterfrågar sedan 1973. Företaget har även bedrivit en kontinuerlig produktutveckling sedan starten i början av 1940-talet, och idag står Styckmästarn för ett brett sortiment av köttdetaljer från i huvudsak nöt och gris.

Styckmästarn har en anrik historia på slakthusområdet i Gamlestan, Göteborg. Den gamla hantverkstraditionen lever kvar, liksom yrkesstoltheten, men givetvis är produktionen idag långt moderniserad.
– Kännetecknande för oss är att vi tar tillvara på den mindre organisationens fördelar som korta beslutsvägar och stor flexibilitet, bl.a. med ökade möjligheter att tillhandahålla mycket kundspecifika produkter, förklarar Jenny Wahlgren, administrativ chef och marknadsansvarig.
Kunderna finns visserligen över hela Sverige, men på Styckmästarn har man ändå lyckats bevara den närhet som präglade den traditionella köttmästarens verksamhet i början av 1940-talet.

Hög tillgänglighet och personlig service
Hög kvalitet och god tillgänglighet är helt avgörande för alla som verkar inom livsmedelsbranschen, och det gäller inte minst för aktörer som arbetar med kött. Ett omfattande regelverk och de enskilda aktörernas strävan efter att uppnå allt högre kvalitetsmål säkrar våra svenska råvaror, när vi gör våra inköp i butiken behöver vi aldrig fundera över om ett livsmedel är säkert eller inte – det tar vi för givet.
– För att kunna möta våra kunders krav håller vi en hög tillgänglighet och en personlig service. Vi tar i princip fram kundunika produkter för varje butik, med stor valfrihet vad gäller förpackningsstorlek och köttdetaljer, berättar Jenny Wahlgren vidare.
Produktutveckling har alltid varit en viktig del av Styckmästarns verksamhet. Förutom att man på Styckmästarn själva blandar marinader och kryddor så erbjuds kunderna den unika möjligheten att bestämma exakt vilken kryddblandning de vill ha på ett visst köttslag och en viss detalj. Här är Styckmästarn i princip unika, med hög kapacitet trots den stora flexibiliteten.

Ny varumärkesprofil stärker känslan av traditionell köttbod
Styckmästarn har precis genomfört en större investering i produktionslokalerna, som idag är bland marknadens modernaste. Dessutom har man förnyat varumärkesprofilen.
Nu sticker produkterna verkligen ut i köttdisken, med en ny logotype som andas både nytänkande och tradition. Den röd-vitrutiga designen samt den röda vimpeln för tankarna till den traditionella köttboden som står för genuinitet och omtanke, en särpräglad närhet till kunderna.
– Tidigare har vi levt mycket på det goda ryktet, och tagit nya marknadsandelar tack vare det. Dagens tuffa konkurrenssituation kräver dock att vi profilerar oss och stärker varumärket, därför valde vi att satsa lite extra på själva designen av våra etiketter. Vi utmärker även våra styckmästare i marknadsföringen, för att förstärka det personliga intrycket. Investeringen har visat sig mycket lyckosam och vi ser fram emot att få synas i fler köttdiskar över hela landet, säger Jenny Wahlgren som avslutning.