Mån 15 apr / År 42 / Nr 1 2024

Sundsvall har en av världens mest kompletta anläggningar för vidareförädling av mineraler till pappers- och kartongindustrin

Imerys Mineral AB har under flera decennier bedrivit sin verksamhet i hjärtat av Tunadalshamnen, en viktig knutpunkt i den planerade logistikparken som ska koppla ihop alla transportslag i Sundsvall. Imerys har två anläggningar i hamnområdet som tar emot råvaror via sjöfraktför vidareförädling i Sundsvall. Tack vare det fördelaktiga läget kan Imerys dra nytta av intermodala transportlösningar och skapa förutsättningar för både ekonomi och miljö.

I Sundsvall samordnas utvecklingen av ett effektivt och hållbart transportnav i området Tunadal – Korsta – Ortviken. Här kopplas landsväg, järnväg och sjöfart ihop för att möjliggöra effektiva och mer klimatanpassade logistiklösningar i en mycket expansiv region.

Utvecklar sortimentet tillsammans med kunderna
Imerys Mineral AB:s anläggningar förädlar i första hand kalciumkarbonat och kaolinlera till produkter som används vid framställning av papper och kartong.
– Det händer mycket här i Sundsvall och i inte minst här i Tunadalsområdet finns det mycket spännande på gång. Vi driver nära samarbeten med våra kunder för att kunna erbjuda flexibla och kostnadseffektiva produktlösningar. Att vi dessutom har en komplett produktportfölj för våra kunder, dvs. pappersbruken, samlad på ett och samma ställe gör oss unika, poängterar försäljningschef Petra Kreij.

Satsar på kontinuerliga förbättringar
Imerys anläggningar i Sundsvall är bland världens mest flexibla för framställning av pigment för pappers- och kartongindustrin.
– Vi har sedan anläggningarna etablerades i slutet av 80-talet respektive mitten av 90-talet investerat mycket kapital och resurser för att utveckla anläggningen och hålla oss ständigt uppdaterade gällande ny teknik. Dessutom satsar vi mycket på utveckling av vår redan kompetenta personal., berättar platschef Staffan Nordensson.

Etablerar verksamhet nära nyckelkunder
Imerys finns nära kunderna med lokala anläggningar världen över. I Sverige finns exempelvis ytterligare fabriker med nyckelkunder i sina närområden.
– Vår styrka är att vi etablerar oss i närheten av nyckelkunder och satsar på att skräddarsy produkter för deras verksamhet. Eftersom vi verkar geografiskt nära så kan vi snabbt ställa om produktionen efter deras behov, uppdatera sortimentet och hålla korta leveranstider. Dessutom har vi egna laboratorier för att kontrollera att det vi producerar håller de höga kvalitetskrav som vi och våra kunder sätter upp, fortsätter Petra Kreij.

Ser fram emot utvecklingen av logistikparken
Imerys Mineral AB bedriver gärna samarbete med universitet och högskolor, bl.a. så finns ett långvarigt samarbete med Mittuniversitetet där Imerys i första hand förser forskare och studenter med resurser, testmaterial och kunskap.
– Vår verksamhet utvecklas, konstaterar Staffan Nordensson. Att ha ett nära samarbete och en god relation med närliggande universitet och nätverk är ett sätt för oss att ta del av nya forskningsresultat, dessa får i sin tur tillgång till våra resurser och vår kompetens. Vi utvecklas i takt med våra kunder, och tillsammans kommer vi att fortsätta utgöra en viktig del av regionens framtid. Härmed ökar också vårt gemensamma behov av en förstäkt infrastruktur och vi ser fram emot utvecklingen av logistikparken.