Mån 22 apr / År 42 / Nr 1 2024

Sundsvall satsar på att bli Sveriges mest framträdande kommun

Sundsvall hör till en av Sveriges mest snabbväxande regioner. Kommunen har höga tillväxtambitioner – inom knappt tio år ska Sundsvall vara landets främsta företagar- och boendekommun komplett med Sveriges bästa skola. Dessutom ska kommunen ligga i frontlinjen när det gäller hållbarhet och grön utveckling. Den starka utveckling som sker i Sundsvall just nu talar för att ambitionen kommer att uppfyllas.

Det stora E4-bygget är inte det enda som ger Sundsvall en rejäl kick framåt. Här pågår investeringar som sammanlagt överstiger flera miljarder kronor. Sundsvalls logistikpark är ett av de större projekten, här planeras bl.a. en helt ny kombiterminal som förenar de tre transportslagen sjöfart, järnväg och landsväg i anslutning till Tunadalshamnen. Man vill också bygga ut dubbla elektrifierade spår som går från hamnområdet och ända ut till Ortvikens pappersbruk.
MittSverige Vatten genomför Norrlands största VA-satsning i modern tid på Alnö. Vidare så planeras nybyggnation i inre hamnen med visionen om att skapa Sveriges mest moderna och miljöanpassade bostadsområde längs de norra och södra kajerna.
Det kommunala energibolaget satsar också stort och planerar för ombyggnation av befintligt kraftvärmeverk för utfasning av oljeberoendet – Korstaverkets kraftvärmepanna byggs om för att eldas med biobränsle och samtidigt satsar energibolaget på byggnation av en helt ny biogasanläggning.

Framtidssatsning som gynnar hela Sverige
Det råder ingen tvekan om att Sundsvall växer på alla fronter.
– Vi har en befolkningsökning på ca 400 personer/år, men vi borde kunna komma upp i minst det dubbla om planerade investeringar går enligt planerna, säger kommunstyrelsens ordförande Magnus Sjödin.
Förutom de redan nämnda satsningarna för kommunen en livlig diskussion kring utveckling av Midlanda flygplats där kommunens politiker är positiva till att man övertar flygplatsen från Swedavia. Sjödin fortsätter:
– Parallellt så engagerar vi oss i diskussionen kring byggnation av dubbelspår från Härnösand till Gävle. Den starka tillväxt som präglar vår region kräver att järnvägen byggs ut. Detta är dessutom en framtidssatsning som på sikt kommer att gynna hela Sverige.

Bygger bro mellan kommun och näringsliv
Sundsvalls kommun har nyligen bildat ett eget näringslivsbolag som ska sköta alla kontakter mellan kommunen och näringslivet.
– Det är en omfattande satsning vi gör för att höja servicenivån för våra företag, konstaterar Anita Öberg, VD för det nya bolaget. Vårt uppdrag är att vara som en bro mellan det offentliga och näringslivet. Vi ska verka för ett bättre företagsklimat genom att föra en kontinuerlig dialog med företagen i vår region, samtidigt som vi skapar en positivism kring samverkan.
Näringslivsbolaget har bl.a. anställt en affärsstrateg och en kommunikatör som kommer från näringslivet och som båda har lång erfarenhet av samverkan med bl.a. klusterverksamhet och akademi.
– Vi vill gärna skapa kontakt mellan olika företag och branscher. Till våra uppgifter läggs då också att förmedla kontakter som främjar lokal och regional tillväxt, fortsätter Öberg.

Främst i landet på allt
Nya samarbeten som genererar innovativa produkter och tjänster är framtidsvisionen.
– Vi ska ha Sveriges vassaste servicegarantier för företag, understryker Magnus Sjödin. Det omfattar allt från markberedning och bygglov till företagslots och nätverkande. Oavsett ärende ska man snabbt kunna få hjälp via kundcenter.
Vad man har gjort är att undersöka andra framgångsrika kommuner, tagit det bästa från deras exempel och implementerat i Sundsvall. Magnus Sjödin avslutar med att påminna om den övergripande ambitionen som är att ha Sveriges bästa företagsklimat samt även landets bästa skola år 2021.