Mån 15 apr / År 42 / Nr 1 2024

Surahammar – en liten välmående ort i storstadens närhet

Surahammars kommun erbjuder fantastiska etablerings- och boendemöjligheter mitt i en av Sveriges största arbetsmarknadsregioner Västerås – Mälardalen. Nu finns byggklar industrimark att tillgå ca tio minuter norr om det expansiva handelsområdet Erikslund utanför Västerås tätort. Läget är bästa tänkbara med väl utbyggd infrastruktur och goda kommunikationer. De stora markresurserna kombinerat med närheten till storstadsregionen och Surahammars kommuns goda serviceutbud gör området mycket attraktivt för nyetablering.

Småindustrier, verkstäder, logistik- och hantverksföretag är exempel på verksamheter som kan tänkas etableras i Surahammars kommuns byggklara industriområde.
– Vi erbjuder möjligheter för företag inom de flesta branscher att etablera sig på området, som ligger i hörnet mellan Västeråsleden och utmed väg 66. För företagen fungerar läget intill vägen också som ett skyltfönster för den egna verksamheten, berättar näringslivsansvarig Sabine Dahlstedt.
Surahammars kommun är allmänt känd för god service gentemot sina företag, en förstklassig etableringsort för den som vill verka nära storstäderna men samtidigt bedriva sin verksamhet så kostnadseffektivt som möjligt. Som en mindre kommun tillämpas också korta beslutsvägar med mycket personliga kontakter.

Konstruerade första svenska bilen
Surahammar har länge varit kända för sin starka industri med många framstående underleverantörer och legotillverkare till flera av världens främsta industriföretag.
I Surahammar finns kompetens inom tillverkning av starka produkter som efterfrågas globalt – lokalt bedrivs allt från avancerad tillverkning av kätting och elektroplåt till handblåst återvunnet konstglas som exempel. Det var också i Surahammar som den första svenska bilen konstruerades 1897 av Gustav Eriksson.
Kommunen har vuxit fram och expanderat i takt med industrins utveckling, och trots att Surahammar är en kommun på ca 10 000 invånare räknas man till en av landets främsta industri- och tillverkningskommuner.

Mindre ortens fördelar samt närhet till storstäder
Sabine Dahlstedt beskriver Surahammar som en liten ort i storstadens närhet. Den mindre ortens fördelar med korta avstånd, lägre kostnader och mindre trängsel förenas i Surahammar med närheten till storstadsregioner med starka serviceutbud och kraftig expansion.
– Vi satsar på helheten för att vara en bra företagar- och boendekommun. Vi tar vara på kompetens och prioriterar utbildning, vi har också ett rikt utbud för barn och ungdomar som exempel, fortsätter Sabine Dahlstedt.
Allt detta gör Surahammar till en attraktiv kommun att leva och verka i. Kommunen har för avsikt att främja för ett ökat företagande och en större mångfald inom näringslivet, och det aktuella erbjudandet med industrimark i närheten av Erikslund är en del av detta.