Ons 17 apr / År 42 / Nr 1 2024

Surgicon Congress – världens första kongress om kirurgisk träning anordnas i Göteborg i september 2011

I september i år anordnas världens första kongress som ställer frågan ”Hur tränar man upp en kirurg?” i Göteborg. Dr Margareta Berg är initiativtagare och organisatör och ser fram emot detta unika tillfälle när världsberömda kirurger från olika specialiteter möts för att diskutera denna övergripande fråga på en gemensam arena.

Dr Margareta Berg som själv är ortoped brinner för frågan om hur man utbildar kirurger i själva hantverket. Någonstans måste ju även en ung kirurg börja – frågan är bara hur detta ska ske på bästa sätt. Med över 30 års erfarenhet och en rad imponerande projekt bakom sig är Margareta en av branschens drivkrafter för utvecklingen på detta område.
Förutom att Margareta har varit verksam vid Östra Sjukhuset i Göteborg i 12 år, som överläkare vid Skene lasarett redan vid 35 års ålder och på Kungälvs sjukhus har hon även ansvarat för IT-driften inom NU-sjukvården. Hon skrev sin doktorsavhandling 1992, och arbetade senare i fyra år på Universitetssjukhuset i Nice, Frankrike.
I Frankrike organiserade hon Nice Shoulder Course med stor framgång 2003 och 2004, och kursen anordnas numera vartannat år efter Margaretas upplägg. Nu antar hon nya utmaningar i form av den stundande tvådagarskonferensen Surgicon Congress, som anordnas i Göteborg den 8 – 9 september i år.

Vetenskaplig kommitté
Bakom satsningen på kongressen finns en kommitté av kirurgisk expertis bestående av 7 mycket kända personer från kirurgin, från San Diego, Seattle, Irland, Tyskland, och Indien. Dessa svarar för kongressens vetenskapliga kvalitet.

Sverige symbol för kvalitet
Sedan 2008 har Margareta byggt upp ett eget företag vid sidan av sina anställningar, och har utsetts till ambassadör för kvinnliga entreprenörer av Maud Olofsson / NUTEK. Margareta har även drivit igenom utbildningar inom praktisk kirurgisk träning.
Sverige anses över lag ha hög kompetens gällande både kvalitet och säkerhet. Världsinspirerande koncept som nollvisionen avseende dödsolyckor i trafiken och de nationella kvalitetsregistren för höft- och knäproteskirurgi skapades först i Sverige.
– Nu blir vi i Sverige föregångare inom det aktuella ämnet, med världens första kongress som tar upp frågan om hur den kirurgiska träningen bäst skall ske, menar Margareta Berg. Detta gäller både nybörjare, eftersom ingen föds till yrket, och sk ”re-training” av erfarna kirurger när nya operationsmetoder och –instrument lanseras.

Key Opinion Leaders till Göteborg
I samband med Surgicon Congress i september kommer ett stort antal internationellt erkända kirurger, s.k. ”Key Opinion Leaders”, att gästa Göteborg. Kongressen äger rum på Svenska Mässan och går under namnet 1st World Congress on Surgical Training.
Kongressen kommer att behandla den övergripande frågan om hur man tränar en kirurg i hantverket, och omfattar därför alla kirurgiska specialiteter.
– Kirurger från olika discipliner får här ett unikt tillfälle att träffas, det finns inget liknande evenemang någon annanstans i världen, konstaterar Margareta Berg. Vanligen möts kirurger bara på konferenser som är specifika för varje specialitet.
Dessutom involveras andra målgrupper eftersom kongressen även riktar sig till beslutsfattare inom området, personer som arbetar inom patientsäkerhet, utvecklare av kirurgiska simulatorer och representanter från instrumentindustrin. De senare är en viktig grupp eftersom man ofta står för en stor del av kirurgers träning på nya komplicerade instrument. I Göteborg finns dessutom inte mindre än tre företag som utvecklar kirurgiska simulatorer.
Världsberömda experter inom kirurgin kommer att ge föreläsningar och hålla öppna diskussioner om metoder för kirurgisk träning, hur man kan mäta kirurgisk skicklighet och om det behövs körkortssystem för kirurger. En föreläsare från F7 Såtenäs kommer att tala om utbildningen av JAS-piloter, och jämförelsen mellan kirurgers och piloters träning och regelbundna kunskapskontroller kommer att göras. Kongressen är nominerad till Guldskalpellen som delas ut av Dagens Medicin, och invigs av Lena Furmark, politisk sakkunnig på Socialdepartementet.