Lör 27 nov / År 39 / Nr 4 2021

Svensk forskning avgörande för hälsa och utveckling i tredje världen

Vid Institutionen för cell och molekylärbiologi vid Uppsala universitet bedrivs livsviktig forskning för behandling av parasitsjukdomar. Professor Staffan Svärd berättar att SIDA tidigare har givit stort stöd för att kunna utveckla och driva den i många fall livsavgörande forskningen. Idag står många svenska forskare utan detta stöd, vilket bl.a. försvårar introduktionen av nya resultat och att forskningen kan bedrivas i anslutning till de områden där den behövs som mest.

Malaria är världens största parasitsjukdom som kräver ca en miljon dödsoffer årligen, varav ett stort antal är barn under fem år. Många länder i Afrika, speciellt söder om Sahara, är speciellt hårt drabbade. Malaria förekommer dock även i andra delar av världen, speciellt i de tropiska regionerna i Sydafrika och Asien.
– Vi och andra svenska forskare skulle framförallt vilja organisera fler forskningsprojekt i samarbete med lokala institut och i direkt anslutning till de geografiska områden där parasitsjukdomarna finns, berättar Staffan Svärd. Om vi finns på plats kan vi studera nya metoder för behandling av sjukdomarna på plats. Idag tar vi och andra svenska forskare bl.a. fram vaccin mot vanliga infektionssjukdomar för de allra minsta barnen i samarbete med lokala forskare, men vi kan göra så mycket mer, med rätt stöd.

Varför är forskningen viktig?
Att man inte lyckats kontrollera spridningen av malaria i tredje världen är en starkt bidragande faktor till att dessa länder inte utvecklas. Detsamma gäller för många andra infektionssjukdomar.
Svensk forskning är mycket viktig för att man på sikt ska kunna ta kontroll över sjukdomsspridning även i tredje världen. Forskningen är viktig även ur flera andra perspektiv. Våra svenska företag inom medicin och life science kan inte heller utvecklas och skapa tillväxt om forskningen hämmas.
– Vår forskning inom tredje världens sjukdomar är grundläggande för att läkemedelsföretagen i vårt land ska kunna växa globalt, kommenterar Svärd. Därför ser vi att det bör utvecklas mer smidiga samarbeten mellan akademin och näringslivet. Jag tror också att det finns en stor potential för nya företag att etableras i samband med ökade samarbeten.
En annan aspekt som många kanske inte tänkt på är att de s.k. tropiska sjukdomarna faktiskt kan bli vanliga här om 30 – 40 år. I Sverige hade vi fortfarande malaria på 1930-talet, och även om inte malaria kommer tillbaka så kommer andra infektioner etableras om temperaturförändringen fortsätter.

Stor tillväxtmarknad på sikt
Staffan Svärd vill se ett ökat samarbete mellan svenska och utländska forskningsinstitutioner. För att detta ska bli möjligt måste man se över finansieringen. Nu borde det finnas ett större intresse bland privata företag, inte minst med tanke på att tredje världens länder innebär en stor tillväxtmarknad om hälsoproblemen kan lösas.