Lör 13 apr / År 42 / Nr 1 2024

Svensk Talteknologi expanderar geografiskt och kunskapsmässigt

Kunskapsföretaget Svensk Talteknologi fortsätter att expandera både geografiskt och kompetensmässigt. Nyligen har ny kunskap tillförts företaget genom att man anställt en legitimerad logoped som ska ansvara för försäljning och utbildning i Stockholmsregionen. Svensk Talteknologi står därmed inte enbart för en bred produktportfölj, utan även för en heltäckande kompetens med brukare, pedagoger och logoped samlade under samma paraply.

Svensk Talteknologi identifierar och utvecklar kostnadseffektiva och framförallt enkla produkter för människor som vill läsa och skriva. Det kan röra sig om individer med läs- och skrivsvårigheter, men även om personer som skriver mycket i sitt arbete och som är i behov av hjälpmedel som förenklar vardagen. Svensk Talteknologi erbjuder idag över 30 olika produkter som underlättar läs- och skrivprocessen.

Expanderar mot Stockholmsregionen
Svensk Talteknologi har utvecklats till en av landets största leverantörer av digitala hjälpmedel. Grundare och VD Anders Abrahamsson utsågs till Årets företagare i Blekinge 2010 och Svensk Talteknologi nominerades även till det prestigefyllda Entrepreneur of the Year 2010.
– Nu när jag fick utmärkelsen som Bästa Företagare här i Blekinge ser jag att vi är inne på rätt spår, att det vi gör uppmärksammas och ger resultat, kommenterar Anders Abrahamsson. Mot denna bakgrund valde vi att ta steget vidare, och vi etablerar oss nu i Stockholmsregionen med Veronica Blixt som är legitimerad logoped.
Veronica kommer närmast från Abilia och har även varit verksam som hjälpmedelskonsulent. Från februari i år ansvarar hon för Svensk Talteknologis försäljning och utbildning mot kommuner och landsting i Stockholmsregionen.

Starkt sortiment som passar bred målgrupp
Produktsortimentet utvecklas kontinuerligt för att passa ett växande behov. Det unika med Svensk Talteknologi är att produkterna kan användas av alla, de är lätta att hantera och kostar betydligt mindre än de traditionella alternativen.
En produkt som nått stor framgång är den smarta pennan, Pulse Smart pen, som kommer ihåg allt som skrivs. Den har dessutom en inbyggd funktion som spelar in allt som sägs under möten och liknande. Det här är ett bra exempel på en produkt som eftertraktas inom de flesta segment. Pennan kan användas av alla och är ett kostnads- och tidseffektivt hjälpmedel för den som skriver mycket.
– Med Pulse Smart kan man skriva mindre och komma ihåg mer, vi tror helt klart att den kommer att bli en storsäljare. Dessutom tar renskrivningen inte lika lång tid då pennan har funktioner för att konvertera vanlig handskrift till ett Word-dokument. Distributionen blir betydligt effektivare.
Pulse Smart pennan har en rad olika funktioner, även inbyggd kalkylator, och går att uppgradera med olika programvaror som exempelvis engelskt lexikon.
– Samhällets ökande acceptans för dyslexi innebär också större möjligheter för oss som marknadsför hjälpmedel för läs- och skrivsvårigheter. Vi breddar kundgruppen, fler kan få hjälp och vi erbjuder dessutom produkter som underlättar det dagliga arbetet för ett stort antal företag, säger Anders Abrahamsson avslutningsvis.