Ons 17 apr / År 42 / Nr 1 2024

Svensk Talteknologi underlättar vardagen för allt fler

Svensk Talteknologis VD Anders Abrahamsson är av Företagarna utsedd till Årets Företagare i Blekinge 2010. Anders grundade företaget parallellt med sin tidigare anställning för drygt tolv år sedan. Idag har Svensk Talteknologi nio anställda och en bred produktportfölj som omfattar ett 30-tal kostnadseffektiva produkter som underlättar vardagen för personer som vill läsa och skriva.

Från dag ett var målet för Svensk Talteknologi att ta fram och distribuera enklare och mer lättanvända produkter än de som redan finns på marknaden. Ytterligare ett krav är att produkterna ska vara lätta att få tag på, vilket i sin tur ställer höga krav på kostnadseffektiviteten.

Inne på rätt spår
Svensk Talteknologi arbetar med samhällsnytta i ordets rätta bemärkelse. Mycket kretsar kring en stark vilja att främja för lika villkor och underlätta vardagen för ett stort antal människor. Med tillgång till rätt produkter kan fler gå vidare på arbetsmarknaden och utvecklas, både i sina arbetsroller och på det personliga planet.
– Nu när jag fick utmärkelsen som Bästa Företagare här i Blekinge ser jag att vi är inne på rätt spår, att det vi gör uppmärksammas och ger resultat, kommenterar Anders Abrahamsson.
Svensk Talteknologi skiljer sig från de andra företagen som nominerats till Årets Företagare eftersom man inte hör till den tillverkande sektorn, man utför inget hantverk utan arbetar med de mjuka värdena i samhället.

Produkter som gynnar alla
Produktsortimentet utvecklas kontinuerligt för att passa ett växande behov. Det unika med Svensk Talteknologi är att produkterna kan användas av alla, de är lätta att hantera och kostar betydligt mindre än de traditionella alternativen.
Talsyntesprodukterna, som bygger på mänskligt tal, används mycket i skolor men kan även användas för exempelvis korrekturläsning. Finessen är då att man inte är låst till datorn, utan kan lyssna på texten var man än befinner sig.
– Våra olika talsyntesprodukter köps mer och mer av andra målgrupper än den som hjälpmedlen är utvecklade för. Det ser vi som mycket positivt, att vi även kan underlätta arbetet för andra, menar Anders Abrahamsson.

Skriv mindre – kom ihåg mer!
En annan versatil produkt är den smarta pennan, Pulse Smart pen, som kommer ihåg allt som skrivs. Den har dessutom en inbyggd funktion som spelar in allt som sägs under möten och liknande. Det här är ett bra exempel på en produkt som eftertraktas inom de flesta segment. Pennan kan användas av alla och är ett kostnads- och tidseffektivt hjälpmedel för den som skriver mycket.
– Med Pulse Smart kan man skriva mindre och komma ihåg mer, vi tror helt klart att den kommer att bli en storsäljare. Dessutom tar renskrivningen inte lika lång tid då pennan har funktioner för att konvertera vanlig handskrift till ett Word-dokument. Distributionen blir betydligt effektivare.
Pulse Smart pennan har en rad olika funktioner, även inbyggd kalkylator, och går att uppgradera med olika programvaror som exempelvis engelskt lexikon.
– Samhällets ökande acceptans för dyslexi innebär också större möjligheter för oss som marknadsför hjälpmedel för läs- och skrivsvårigheter. Vi breddar kundgruppen, fler kan få hjälp och vi erbjuder dessutom produkter som underlättar det dagliga arbetet för ett stort antal företag, säger Anders Abrahamsson.
Svensk Talteknologi växer och man har börjat snegla på vidare etablering utanför Sverige.