Ons 17 apr / År 42 / Nr 1 2024

Svenska aktörers guide i elstandardsdjungeln

SEK Svensk Elstandard tillhandahåller en internationell spelplan för framtagning av alla tänkbara standarder inom el. Allt från vindkraftturbiner och solceller ner till små hushållsapparater och mobiltelefoner – det finns inte mycket inom det breda elområdet som SEK Svensk Elstandard inte täcker in. Alltsedan organisationen grundades för drygt 100 år sedan har man haft samma inriktning: att bidra till en ökad säkerhet hos elektriska produkter och system – samt att underlätta för svenska aktörer att vara med och skriva internationella standarder.

– Vi involverar företag, myndigheter och alla andra aktörer som har intresse av att skriva standarder och andra tekniska regler. Vi arbetar tillsammans med de grupper som ska tillämpa och arbeta med standarden. Som företag har man då möjlighet att vara med och påverka de standarder som rör de produkter man tillverkar eller har annat intresse av, inleder Thomas Borglin på SEK Svensk Elstandard.

Tillbaka där det började
SEK Svensk Elstandard är den svenska nationalkommittén av CENELEC (Comité Européen de Normalisation Electrotechnique) som bildades 1973 och IEC (International Electrotechnical Commission) som bildades 1906.
Bland det första som SEK Svensk Elstandard började arbeta med var metoder för tester av elmotorer, detta var tidigt 1900-tal. Idag är detta mer aktuellt än någonsin, med tanke på dagens miljödebatt där elektriska motorer diskuteras som ersättare av traditionella modeller.
– Vi har alltid arbetat transparent, alla som är intresserade kan skicka in bidrag och synpunkter för att påverka nya standarder. Man kan också beställa förslag påkommande standarder av oss via hemsidan, en tjänst som vi kallar Standard på remiss, förklarar Borglin.
New Work Item Proposal (NP) är termen som används inom IEC då nya förslag till standardiseringsprojekt presenteras. Företag och organisationer kan hålla sig uppdaterade om vad som händer inom elområdet genom att regelbundet hålla ett öga på SEK Svensk Elstandards hemsida.

Arbete inom vågkraft
SEK Svensk Elstandard har nyligen etablerat ett samarbetsprojekt inom vågkraft där man ska ta fram internationella standarder för provning och klassning av vågkraftsaggregat. För exempelvis solceller och solenergi har det funnits IEC-kommittéer under en längre tid, och idag finns en motsvarande kommitté även för vågkraft.
Andra områden där det händer mycket just nu är inom processindustrin och då inte minst med inriktning på automationsområdet, där samtliga processer vid anläggningen omfattas – från styrsystem till dokumentationsprocesser och säkerhetsfrågor.

Förmedlar viktig kunskap
SEK Svensk Elstandard organiserar internationella samarbeten.
– Globalisering är inget nytt, påpekar Thomas Borglin. Vårt huvudsyfte har sedan verksamheten etablerades i början av 1900-talet varit att agera som svenska företags, myndigheters och organisationers kanal ut i Europa och världen för att påverka framtida elstandarder.
SEK Svensk Elstandard är med och tar fram ca 450 standarder om året, inklusive ändringar och tillägg. Föreningen sitter framförallt på mycket viktig kunskap som förmedlas på ett transparent sätt som är lätt att ta till sig. Syftet är att underlätta för alla som berörs av elstandarders utveckling – från stora koncerner till små enmansbolag.