Tor 30 jun / År 40 / Nr 3 2022

Svenska Lantägg – Kunskap och kvalitet för livet

Svenska Lantägg AB, med huvudkontor i Skara samt äggpackerier i Skara och Hässleholm, är i grunden ett ungt företag som med stark framförhållning lyckats etablera sig som ett av Sveriges snabbast växande livsmedelsbolag. Med fokus på en av våra enklaste men viktigaste råvaror är Svenska Lantägg en aktör med både bredd och spets.

Ägg har under 5 000 år utgjort en basråvara och är i sig ett litet ovalt underverk av koncentrerad näring. Ägget innehåller nära nog samtliga näringsämnen som människan behöver – protein, fett, vitaminer och mineraler. I kombination med en vitaminrik juice, tillgodoser ett ägg om dagen gott och väl det vi behöver få i oss för att må bra.

Familjebolag med knorr
Svenska Lantägg är ett familjeföretag som ägs och drivs av Håkan Andersson. Han berättar att man under de senaste åren investerat flera miljoner kronor maskinparken, som idag omfattar marknadens modernaste utrustning för hantering och bearbetning av ägg och äggprodukter. Bland annat så har man en knäckutrustning som möjliggör knäckning av ca 100 000 ägg per timme. Svenska Lantäggs anläggning i Hässleholm är även Sveriges enskilt största packeri.
– Hög leveranssäkerhet och effektiva system för täta och snabba leveranser samt hög kvalitet är prioriterade för att tillgodose kundernas behov, säger Håkan. Vi erbjuder ett komplett sortiment av konsumtionsägg, flytande och torkade äggprodukter samt halvfabrikat och färdiga mixer.

Svenska Lantägg har en unik position inom livsmedelsutvecklingen, framförallt när det gäller säkerhet och kontroll.
– Vi arbetar med stränga kontroller av våra produkter. Genom att vi tillämpar full spårbarhet sätter vi en hög standard med full säkerhet för konsumenten. Vi erbjuder enbart s.k. premiumägg, dvs. ägg som uppfyller de högsta kvalitetskraven på smak, hygien, hållbarhet och näringsinnehåll. Detta är ett koncept som vi utvecklat här, och som sammanfattar hela vår verksamhet med fokus på kvalitet och trygghet.

Satsar på storkök i större utsträckning
Svenska Lantägg behandlar mer än en fjärdedel, eller 30 procent av den svenska äggproduktionen och sysselsätter över 100 medarbetare i de båda anläggningarna i Skara och Hässleholm. Upp till 27 000 ton ägg strömmar genom anläggningarna årligen, och det finns kapacitet för mer.
– En betydande och växande kundgrupp är restauranger och storhushåll. Vi satsar på att marknadsföra oss lite extra här, och vårt främsta konkurrensmedel är hög kvalitet i kombination med god djurhållning. Frigående höns dominerar och vi ämnar fortsätta i samma spår, förklarar Håkan Andersson, som själv är uppvuxen i lantlig miljö och som resultat har ca 50 års erfarenhet av branschen.