Ons 17 apr / År 42 / Nr 1 2024

Svenskt Sigill ger möjlighet att förena smart klimatval med lönsamhet

En undersökning gjord av YouGov för Svenskt Sigills projekt Klimatcertifiering för mat visar att tre av fyra konsumenter vill kunna välja mat med lägre klimatpåverkan. Intressant är också att nästan varannan kan tänka sig att betala mer för sådan mat – det finns med andra ord en stor marknad för klimatcertifierade livsmedel, en marknad som förväntas växa i takt med att allt fler blir medvetna om fördelarna med klimatsmarta val.

Grönt tycks vara en bestående trend, den moderna konsumenten är medveten och ser värdet i alternativ som närodlat, klimatanpassat och miljömässigt hållbart. I samband med Svenskt Sigills och KRAVs projekt Klimatcertifiering för mat som initierades 2007 växte insikten hos många svenska livsmedelsproducenter, man insåg bl.a. att livsmedelsindustrin står för ungefär 25 procent av utsläppen av klimatgaser i Sverige. Siffran bör kunna sänkas med en mer medveten och klimatinriktad produktion, men det krävs då ett genuint intresse från konsumenterna. Efter ett antal undersökningar står det klart att intresse finns – och växer.

Grund-, sigill- och klimatcertifiering
Som resultat av projektet erbjuder Svenskt Sigill idag certifiering på de tre nivåerna grund-, sigill- och klimatcertifiering. Det handlar om certifiering enligt internationell modell för ett konkurrenskraftigt jordbruk. Här omfattas även svenskodlade blommor och trädgårdsväxter. Grundcertifieringen är första steget och säkerställer att svensk lagstiftning följs med fokus på livsmedelssäkerhet och djurskydd.
Konsumenter och butikskedjor värdesätter ytterligare engagemang som säkrar produkterna över lagstiftningens krav, gärna med klimatåtgärder. Därför har Svenskt Sigill tagit fram Sigillcertifieringen som ger kraftfulla argument vid förhandling och erbjuder ytterligare mervärden för kunden. Den tredje certifieringen fokuserar på minskad klimatpåverkan och omfattar även geografisk ursprungsbeteckning för ökad säkerhet och spårbarhet.

Nya möjligheter för producenterna
Sigillcertifieringen innebär rent tekniskt att den som producerar livsmedel eller blommor följer vissa regler vid produktion vilket kontrolleras av ett oberoende certifieringsorgan. Syftet är att säkra hög livsmedelssäkerhet och god djuromsorg, minimera verksamhetens negativa påverkan på miljö och natur och att trygga spårbarheten från gård till butik.
Producenterna får även unika möjligheter att skapa lönsamhet i verksamheten med bättre kontroll och resurshållning. Flera sigill-certifierade företag väljer att ta steget fullt ut och jobba extra aktivt med minskad klimatpåverkan. Odlarföretaget Orto Novo har exempelvis lyckats sänka koldioxidutsläppen för den egna produktionen med ca 700 ton per år och samtidigt sparat stora mängder energi genom att låta klimatcertifiera verksamheten. Även vid Nibble Lantbruk utanför Tillberga, där man dels producerar ekologiskt foder och dels klimatcertifierat griskött, har lönsamheten blivit påtaglig.
Även nötkött, mjölk, ärtor, bladgrönsaker, groddar, örter, sallat, tomat, jordgubbar och tulpaner finns idag Klimatcertifierade och fler produkter väntas komma under de närmaste åren.

Klimatnytta och lönsamhet
Klimatcertifiering är en framtidsfråga som allt fler måste se över. Idag finns möjligheten för klimatcertifiering inom allt från spannmål och potatis till bär och honung. Allt fler företag ansluter sig till Svenskt Sigills certifieringar, bl.a. finns det både Sigill-certifierad honung och spannmål.
Svenska producenter är intresserade av miljöfrågor och visar ett starkt intresse för klimatsmarta åtgärder. Svenskt Sigill erbjuder de verktyg som behövs för att skapa både klimatnytta och lönsamhet. Detta är en möjlighet som allt fler upptäcker.