Mån 22 apr / År 42 / Nr 1 2024

Sverige och framtidens energiförsörjning

För 15 – 20 år sedan diskuterades kärnkraftens utfasning. Idag är läget annorlunda och man höjer istället kapaciteten. Miljöminister Andreas Carlgren redogör för kärnkraftens fortsatta utveckling som ett av tre ben i svensk elproduktion. Samtidigt utvecklas det förnybara starkt, främst biokraftvärme och vindkraft. Stor potential finns även för andra förnyelsebara energikällors utveckling, exempelvis vågkraftens.

På frågan om vilken energikälla som kan tänkas bli nästa stora bland de förnybara svarar Carlgren:

– Det viktigaste styrmedlet för att främja förnybara energikällor är elcertifikatsystemet som ska ge 25 TWh förnybart år 2020. Samtidigt förenklas tillståndsprocessen för vind. Stora summor satsas på energiforskningen. Miljöbilarna ökar rekordartat i Sverige och vi har nu mer än 10 gånger fler miljöbilar än 2005. Vilket tekniskt genombrott som är närmast är svårt att sia om, men el från solceller kan vara en möjlighet.

Det produceras nu 3 TWh vindel årligen och den siffran stiger snabbt. Om någon ny reaktor kommer att byggas i Sverige för att ersätta en gammal är en intressant fråga för marknaden, och vi kan framöver få se en spännande utveckling inom kärnkraften. Vattenfalls omfattande investeringar i vågkraftens utveckling banar också väg för ett fortsatt klimatsmart Sverige.

Samhället står inför en enorm utmaning med två allvarliga kriser att hantera samtidigt: den ekonomiska krisen och klimatkrisen. I Sverige är vi övertygade om att det går att kombinera minskade utsläpp med ökad tillväxt. Antalet miljöföretag ökar och framtiden verkar lovande för aktörer som satsar på hållbar tillväxt. Förutom miljövinsten gagnar dessa nya satsningar även arbetsmarknaden med fler jobb, framförallt inom miljö- och energiteknikområdet.

Maria Lind
Journalist