Ons 17 apr / År 42 / Nr 1 2024

Sverige satsar på kompetens i global omfattning

I Sverige har vi en unik tillgång till högkvalitativ utbildning på alla nivåer, från för- och grundskola till universitets- och högskolenivå. Gymnasieskolan och institutioner för högre utbildning befinner sig i ständig utveckling för att kunna möta allt större krav från arbetsmarknaden. Flera av våra svenska universitet och högskolor bedriver dessutom världsomfattande forskning av största betydelse för nationell och global tillväxt.

Gymnasieskolan har under senare år genomgått en stor förändring, där en helt ny utbildningsform har vuxit fram. Från att ha infört det fria valet, där eleverna kan välja fritt bland samtliga av landets gymnasieskolor, har man gått till att lägga grunden för en mer arbetsmarknadsinriktad studieform på gymnasienivå. Som följd har lärlingsutbildningar kommit tillbaka och man har även nyligen föreslagit en reform där eleverna ska kunna ta ut en gymnasieingenjörsexamen efter fyra års tekniska studier.

Trots vårt lands ringa storlek i jämförelse med världens supernationer har vi tillgång till en internationellt konkurrenskraftig kompetensförsörjning. Varje år utbildas tusentals internationella studenter vid våra universitet och högskolor, som dessutom står bakom flera av världens främsta forsknings- och utvecklingsprojekt. Utbildningsminister Jan Björklund genomför en mängd olika reformer på alla nivåer, och det övergripande målet är att det svenska skolväsendet ska vara bästa tänkbara, och bedriva utbildningar i världsklass.

De flesta av oss är nog medvetna om att jorden snurrar snabbare än någonsin. Outsourcing och nedskärningar hotar våra svenska företag och framförallt vår kompetens. Men Sverige kan konkurrera på global nivå! Under ordförandeskapet i EU har vi även prioriterat frågan om hur akademin ska kunna komma närmare näringslivet, och den s.k. kunskapstriangeln, avseende högre utbildning, forskning och innovation, har varit en het debatt under året som gått. Det råder över lag en stor positivism inför valåret 2010, där framförallt utbildning och utveckling ska få ta mer plats.

Maria Lind
Journalist