Mån 15 apr / År 42 / Nr 1 2024

Sverige ska bygga nya allianser för att rädda klimatet

Tio procent ytterligare minskade utsläpp i EU skulle ätas upp på två år om Kinas utsläppsökningar fortsätter. Efter förhandlingarna i Köpenhamn står det klart att det globala klimatsamarbetet måste stärkas. Framförallt måste de nationer som står för de största miljöpåfrestningarna ställa upp på gemensamma åtgärder för att rädda klimatet.

I dagsläget krävs det framförallt bindande åtaganden för länder som USA och Kina, som tillsammans står för närmare hälften av världens utsläpp.
– Klimatkraven blir definitivt inte mindre efter Köpenhamn. Det krävs en internationell överenskommelse som håller temperaturhöjningen under 2 grader och som omfattar alla utsläpp, säger miljöminister Andreas Carlgren.

Från olika håll sammanföll stormaktintressena från USA och Kina i Köpenhamn. Det är också en knäckfråga i den fortsatta internationella processen. Carlgren kommenterar nuläget:
– Nu behöver vi pröva flera möjligheter för att stärka de globala lösningarna och använda alla krafter för att sätta rätt tryck globalt. En del vill gasa på hårdare i den process som ledde till bristande resultat i Köpenhamn, något som knappast kommer att få resultat. Vi ska fortsätta och stärka klimatförhandlingarna under FN, men vi behöver nu också vara öppna att pröva alternativa vägar.

EU fortsatt ledande
Det verkar ha bildats en allmän illusion att om EU höjer sina bud, så följer övriga med, men Andreas Carlgren poängterar att detta inte är något annat än just en illusion.
– Får vi inte med de stora länderna, räddar vi inte klimatet. Tio procent ytterligare minskade utsläpp i EU skulle ätas upp på två år om Kinas utsläppsökningar fortsätter.
Carlgren förklarar att det aktuella klimathotet är oomtvistat, det ändras inte av att ett antal begränsade fel upptäckts i en liten del av IPCC:s vetenskapliga underlag. EU ska fortsatt ha en ledande roll.
– Jag ser framför mig att Sverige vid sidan av agerandet inom EU ska bygga nya allianser, med stater inom Afrikanska Unionen och AOSIS (små ö-stater), där vi också gör biståndsinsatser. Inför höstens möte i Mexico finns förpliktelsen kvar att rädda klimatet, men arbetet kan inte fokusera enbart på detta möte utan också på åren efter, avslutar miljöministern.

Maria Lind