Fre 27 maj / År 40 / Nr 1 2022

Sveriges äldsta livsmedelsföretag har bytt namn

Efter mer än 500 år har Sveriges äldsta livsmedelsföretag bytt namn från Lilla Harrie Valskvarn AB till Farina AB.
Företaget är idag en av Sveriges ledande mjölproducenter av vete och råg och har två produktionsenheter: en i Lilla Harrie (norr om Lund) och en i Västra Frölunda i Göteborg.

Lilla Harrie Valskvarn, som är Sveriges äldsta kvarn, togs i bruk redan 1509 och fyllde således 500 år 2009.
– Efter 500-årsjubileet gjorde vi en historisk förändring då vi bytte namn från Lilla Harrie Valskvarn till Farina, som är det latinska namnet för mjöl, berättar Christina Günther, företagets försäljnings- och marknadschef.
Det fanns flera skäl till namnbytet. Dels ger ordet ”Lilla” inte rättvisa åt en av Sveriges största och modernaste kvarnar och dels handlar det inte bara om kvarnen i Lilla Harrie utan även den i Västra Frölunda.

Ett gemensamt namn
– I och med namnbytet till Farina skapar vi ett namn som är gemensamt för båda anläggningarna. Ambitionen är också att visa att vi idag är en modern livsmedelsproducent som tillhandahåller helhetslösningar i hela kedjan från odling till produktion och distribution, säger Christina Günther.
Med sina två kvarnar förser Farina flera bagerier och livsmedelsanläggningar i Sverige och övriga Norden med mjöl av olika kvaliteter. Råvarans egenskaper förändras beroende på årstid och nederbörd.

Eget labb och egna fordon
Farina har ett eget laboratorium och eftersom man köper den största delen av spannmålet från lokala odlare har företaget alltid full koll på kvaliteten.
Transporterna sköts med egna fordon och Farina kan samordna transporter för optimal kostnadseffektivitet och minsta möjliga miljöpåverkan.
Farina levererar omkring 25 procent av den svenska bagerinäringens mjölkonsumtion.
– Vi vill alltid förädla och vidareutveckla nya produkter och produktutveckling kommer därför att få en ännu större betydelse och högre prioritet. Vår strävan är att på sikt bli störst i landet inom vårt verksamhetsområde, säger Christina Günther.
För arbetet med utveckling i värdekedjan har företaget gjort omfattande investeringar, bland annat i en helt ny processanläggning i Lilla Harrie.

Långsiktighet – ett nyckelord
Långsiktighet är ett nyckelord i verksamheten. I samverkan med såväl kunder som leverantörer ska Farina skapa en optimal verksamhet.
– Ofta genererar detta synergieffekter som är positiva för såväl kunder som leverantörer och oss, konstaterar Christina Günther.
Farina samarbetar med de flesta större aktörerna på den svenska livsmedelsmarknaden.
Christina Günther vill gärna slå ett slag för att vi ska äta svenskproducerad mat, och inte minst närproducerat. Detta av både kvalitets- och miljöskäl, men också för att svensk livsmedelsproduktion skapar arbetstillfällen i Sverige.