Fre 14 jun / År 42 / Nr 1 2024

Sveriges bredaste tryckeri omfamnar ny teknik med glädje

Med ökad digitalisering kommer både nya möjligheter och utmaningar. Nästan alla branscher berörs på något sätt av samhällets övergång till det digitala, och för många är skiftet ett efterlängtat lyft som skapar nya affärsmöjligheter. På Stema Specialtryck AB har man för avsikt att ta vara på alla möjligheter och är i den processen inte rädda för att satsa på ny teknik.

Entreprenörerna Stefan Johansson och Mats Ohlsson etablerade Stema 1984 och redan då var verksamheten framåtriktad. Man insåg tidigt värdet i att satsa på många olika trycktekniker och produktkategorier utöver screentryck. Något Stemas ägare och anställda gläder sig åt idag när screentryck på många håll fasas ut.
– Vi märker att den traditionella screentrycksbranschen är på väg åt ett annat håll, men det finns fortfarande ett betydande behov som vi ska möta. För att skapa tillväxt satsar vi samtidigt på flera andra tryckbranscher och idag kan vi erbjuda det mesta inom specialtryck för till exempel skyltning, förpackningsdesign, mässmaterial och fordonsdekor, berättar Stefan Johansson, delägare och personalansvarig.

Räds inte förändring
Tryckbranschen har förändrats drastiskt och många aktörer har successivt försvunnit från marknaden, men det är inget som skrämmer Stema. Istället för att växla ner och enbart fokusera på guldkornen vill man kunna erbjuda en attraktiv helhet där kunden kan känna sig trygg med att allt inom tryck, inklusive prepress och originalhantering, finns under samma tak.
– I samband med att vi skulle utveckla verksamheten i nya lokaler började vi fundera på expansion. Det mynnade ut i att vi slog ihop Stema med ett annat tryckföretag i Borås, Responstryck, och därmed fick ta del av deras erbjudande inom offset och digitaltryck i mindre format. Nu kan vi verkligen säga att vi är heltäckande på det området också – Stema är härmed troligtvis Sveriges bredaste tryckeri, fortsätter Stefan Johansson.
Bredden är Stemas främsta konkurrensfördel, tillsammans med lojal personal med hög kompetens inom specialtryck. Företaget sysselsätter idag ett 70-tal personer.

Omfamnar ny teknik
Även i digitaliseringens era spår Stema en ljus framtid för tryckta produkter.
– Det kommer i framtiden att handla om mer exklusiva trycksaker och produkter som förmedlar en viss känsla. Det är den största skillnaden mot tidigare, när all kommunikation var tryckt. Framöver kommer det att bli mycket mer fokus på design och utformning och de första stegen med original och prepress kommer att bli ännu mer effektiva med ny teknik, menar Stefan Johansson.
För Stemas del handlar framtiden om att fortsätta satsa på det man är riktigt bra på – nämligen specialtryck.
– Vi kommer aldrig att luta oss tillbaka och vara nöjda. Vi är medvetna om att till exempel offset inte kommer att öka på marknaden men vi satsar på tekniken ihop med digital produktion för att kunna erbjuda kunderna den helhet de förväntar sig av oss, idag såväl som i framtiden.