Mån 15 apr / År 42 / Nr 1 2024

Sveriges flyghuvudstad Linköping – även de tekniska innovationernas stad

Linköping har utvecklat en stolt tradition av att ständigt befinna sig i teknikens framkant – och då inte minst när det gäller flygrelaterad verksamhet. Men så är Linköping också Sveriges flyghuvudstad. Linköping passerar snart 150 000 invånare och enligt Kommunstyrelsens ordförande Paul Lindvall är man på god väg mot 200 000! Den höga tillväxtambitionen grundas framförallt på en stark tilltro till det lokala näringslivet och väletablerade samarbeten mellan näringsliv, akademi och samhälle. Linköping är en attraktiv stad i en attraktiv region.

Liksom Småland är vida känt som Sveriges möbelrike bör Fjärde storstadsregionen, eller Region East Sweden, vara känd som landets innovationsrike.
– Linköpings universitet är i många avseenden motorn i utvecklingen – här föds nya idéer som med stöd från näringsliv och offentliga aktörer i många fall utvecklats till globalt eftertraktade produkter. I regionen har vi också en av Europas främsta science park-miljöer vid Mjärdevi Science Park här i Linköping, inleder Paul Lindvall.

Där idéer blir verklighet
East Sweden är idag en av Nordens och t.o.m. Europas mest framstående regioner när det gäller utveckling av tekniska innovationer. Här finns spetskompetens i världsklass inom områden som flyg, mobilt bredband, it-säkerhet och visualisering/bildbehandling. Tillsammans finns en stark grund för utveckling där Linköpings universitet bidrar med kunskap och bedriver forskning som svarar också på näringslivets behov.
Det råder ett gott företagsklimat där Linköping investerar stort för framtida tillväxt som möjliggör nyetableringar och underlättar för nya och växande företag. Det handlar om alltifrån satsningar på Mjärdevi Science Park och andra teknikkluster till att erbjuda bra etableringsmark för handel, logistik och andra framtidssatsningar. Allt enligt att kunna leva upp till devisen ”Linköping – där idéer blir verklighet”.
– En attraktiv stadskärna är helt avgörande för en framgångsrik kommun. Det har vi lyckats bra med. Vi fick ett kvitto på det när vi fick utmärkelsen Årets Stadskärna 2009. Många spännande satsningar har skett sedan dess och många är på gång. Vi fortsätter utveckla Linköping för att attrahera fler företag, innovatörer och inte minst ungdomar och studenter till regionen, berättar Lindvall.
I internationella undersökningar som görs bland studenter får Linköping och universitetet LiU återkommande bra betyg. I en aktuell ranking av över 200 universitetsstäder världen över hamnar LiU och Linköping i topp när internationella studenter värderar sin utbildning och vistelse.

Sveriges flyghuvudstad
Linköping är Sveriges flyghuvudstad. Här startade Sveriges första Flygskola på Malmen redan 1912. Militärflyget firar härmed sitt 100-årsjubileum i år. I år firar också SAAB 75-årsjubileum. Det uppmärksammades rejält i samband med det internationella evenemanget Aerospace Forum som hölls mellan den 31 maj och 3 juni i år.
Aerospace Forum attraherade mer än 700 deltagare från hela världen som har en koppling till flygrelaterad verksamhet eller intresse av att samverka med aktörer inom flyget. Under Aerspace Forum möttes försvarspolitiker, ledande näringslivsföreträdare och viktiga beslutsfattare för att få kunskap om och diskutera om dem viktigaste frågorna som rör flyg.
Hela evenemanget, som arrangerades av kommunen, Försvarsmakten och SAAB, avslutades med ett antal stora flyguppvisningar för inbjudna på lördagen och för allmänheten på söndagen med över 40 000 åskådare på plats.
– Det stora internationella och nationella intresset för Aersopace Forum bekräftar vår ställning som Sveriges flyghuvudstad, avslutar Paul Lindvall.