Lör 20 apr / År 42 / Nr 1 2024

Sveriges kraftfullaste civilingenjörsprogram

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet (LiTH) utbildar civil- och högskoleingenjörer vars kompetens eftertraktas i stort sett överallt ute i näringslivet. Civilingenjörsprogrammet Teknisk fysik och elektroteknik (Y-programmet) vid LiTH finns även med internationellt inslag (Yi) där man integrerat språk i utbildningen.

Y- och Yi-programmen har en stark ämnesgrund och innehåller mer matematik än likvärdiga program vid andra lärosäten. Programmen är därför unika i Sverige och kallas också ofta för landets kraftfullaste civilingenjörsutbildningar.
Efter examen besitter studenterna den kompetens som efterfrågas på en internationell arbetsmarknad för avancerad teknisk utveckling. I kombination med personliga färdigheter och god kommunikationsförmåga bidrar Linköpings Y- och Yi-studenter till en teknikutveckling ur både ett samhälleligt och företagsmässigt perspektiv.
Utbildningen är indelad så att de tre första åren ägnas åt ämnen som matematik, fysik och teknikkurser såsom exempelvis datorteknik, reglerteknik och programmering. Yi kompletterar matematik- och teknikkurserna med språk under de två första åren. Det tredje året studerar man utomlands och på det valda språket: tyska, franska, spanska, japanska eller kinesiska. De två sista åren ägnas åt en egenvald profil som kan vara exempelvis fysik, medicinsk teknik eller tillämpad matematik.

Inriktning mot medicinsk teknik
Till hösten startar en helt ny utbildning vid sidan av Y- och Yi-programmen. Civilingenjörsprogrammet i medicinsk teknik blandar teknisk fysik och matematik med aspekter av medicin och anatomi i syfte att utveckla framtidens tekniker inom life-scienceområdet. Här studeras allt från pacemakers och scanners till nanopartiklar och operationer i virtual reality.

Sveriges mest nöjda civilingenjörer
Linköpings universitet utbildar Sveriges mest nöjda civilingenjörer. Det visar den senaste undersökningen som presenterats av Sveriges Ingenjörer, där ca 2500 civil- och högskoleingenjörer svarat på frågor om sin utbildning.
– Vi är naturligtvis stolta över resultatet, och detta sporrar oss till att vidareutveckla och förfina våra utbildningar ytterligare, kommenterar Svante Gunnarsson, professor i reglerteknik och ordförande i programnämnden för Y.

Linköping – Sveriges främsta studentstad
Linköping kombinerar den stora stadens utbud av kultur, aktiviteter och evenemang med den lilla stadens charm och närhet, med cykelavstånd till det mesta. Det råder också en stark entreprenörsanda bland studenterna, och de olika institutionernas utbildningsprofiler har otaliga gånger sporrat till nyetableringar. Sveriges kraftfullaste civilingenjörsprogram är knappast ett undantag här, och vi kan med all säkerhet se fram emot en spännande utveckling av teknisk fysik och elektroteknik vid LiTH.

Urmas Peterhoff
Maria Lind