Tis 29 nov / År 40 / Nr 4 2022

Sveriges ledande tillverkare av verktyg och prototyper

Kundanpassade lösningar för tillämpning i tillverkningsindustrin är Skara Modell & Prototyps levebröd. Från innovation till färdig prototyp – i nära dialog med kunden löser Skara Modell & Prototyp det mesta inom specialanpassad verktygstillverkning. Med en toppmodern maskinpark servar företaget de största inom svensk tillverkande industri, det handlar uteslutande om korta serier då allt är kundstyrt – allt är specialtillverkat efter den enskilda kundens behov.

Skara Modell & Prototyp etablerades i slutet av 1970-talet av entreprenören Egon Johansson, ambitionen var då liksom nu att utveckla och tillverka högkvalitativa verktyg för tillverkningsindustrin. Idag präglas företaget av en stark framåtanda med högteknologisk och långt automatiserad produktion, samtidigt är det samma grundprinciper som styr bolaget mot framtiden. Personalen är liksom då företaget grundades den främsta styrkan, idag har Skara Modell & Prototyp ett tiotal anställda med en stadig uppgång.

Flaggar med kompetens
Produkt- och marknadschef Anders Andersson driver idag Skara Modell & Prototyp tillsammans med VD och grundare Egon Johansson.
– Vi präglas fortfarande av ett gediget hantverkskunnande som vi varvar med toppmodern konstruktion och modellproduktion. Vi håller en hög kompetensnivå med kontinuerliga utbildningsinsatser. För ett företag inom vår bransch är det av yttersta vikt att konkurrera med kunskap – framförallt med tanke på de kostnadsfördelar som lågkostnadsländerna trots allt har. Vi flaggar med kompetens – det är vår främsta styrka. Oavsett hur snäv kundens specifikation är så kan vi lösa det och ta fram en passande prototyp, förklarar Anders Andersson.
Skara Modell & Prototyp söker utöka verksamheten med nya medarbetare om lämpliga kandidater finns.
– CAD-operatörer och programmerare är en bristvara, vi söker alltid efter nya förmågor för att stå väl rustade när efterfrågan ökar. I dagsläget har vi en mycket god orderingång och mycket projekt på gång. Vi är också ofta med i samhällsaktuella projekt, ett exempel är vårt engagemang i förnyelsebar energi genom tillverkning av glasfiberkåpor som ska sitta på toppen av vindkraftverk.

Moderna lösningar
Sedan 2005 är Skara Modell & Prototyp certifierade enligt ISO 9001 för kvalitet och ISO 14001 för miljö. Eftersom man arbetar med ständiga förbättringar för att minska belastningen på miljön, förbättra arbetsmiljön och höja produktionseffektiviteten höjs också kvaliteten på de produkter och tjänster som företaget erbjuder.
– Vår målsättning är att stärka vår position som en av Sveriges och framledes även en av Nordens ledande tillverkare av verktyg och prototyper. Genom att satsa på moderna tekniska lösningar och samtidigt värna om miljön och inte minst hålla en hög kunskapsnivå har vi för avsikt att behålla och utveckla vår position, säger Anders Andersson sammanfattningsvis.