Lör 20 apr / År 42 / Nr 1 2024

Sveriges nordligaste sågverk satsar på värdeladdad export

AB Krekula & Lauri Såg är ett traditionellt sågverk med mervärdesskapande kringverksamheter som hyvleri och pelletstillverkning. Omkring 70 procent av tillverkningen går på export till länder som England, Tyskland och Norge, samt länder kring Medelhavet med en växande marknad i Nordafrika.

Företaget etablerades redan 1953 av nuvarande VD och ägare Gunnar Lauris far samt två morbröder. I början sågades omkring 17 000 m3 virke, idag överstiger siffran 60 000 m3. Sågverket kännetecknas av en god tillväxt som varit möjlig främst tack vare goda investeringar i maskinparken, strategisk planering och inriktning på marknader med stark tillväxt.
– Vi driver det nordligaste sågverket i Sverige, berättar Gunnar Lauri. Idag har vi 45 anställda samt ytterligare en handfull som arbetar med pelletstillverkning i vårt dotterbolag Pajala Bioenergi. Vår främsta styrka är att vi kan leverera en mängd olika produkter, även förädlade trävaror som lämpar sig för finsnickerier och fönster, som exempel.

Satsa på konjunktursoberoende varor
Stugtimmer, grovvirke, snickerivaror, bränsle – Krekula & Lauri Såg har helheten. En lokal kund är byggföretaget Digitorum och Gunnar Lauri hoppas också på att kunna leverera virke till byggnationer i anslutning till gruvans expansion.
– Vi ser en påtagligt ökande inflyttning till Pajala nu, därmed kan vi också räkna med att få leverera mer pellets framöver. Vi vill satsa mer på varor som inte är konjunkturkänsliga, här är pellets ett exempel på en mycket bra investering som tryggar vår tillverkning oavsett konjunktur.
Vidareförädlade trävaror i allmänhet står sig bra i konjunktursvängningar, därför vill Gunnar Lauri gärna satsa mer här.

Ser tillväxt framöver
Eftersom Krekula & Lauri Såg ligger så långt ifrån huvudmarknaderna krävs ett ökat värde på det som exporteras. För att minimera transporter satsar man på att vidareförädla så mycket som möjligt på plats, det ökar också intäkterna och för sågverket närmare byggbranschen, både lokalt och internationellt.
Gunnar Lauri tror på ytterligare expansion med en omsättning på upp till 150 miljoner kronor 2011. Gruvans etablering kommer också med största säkerhet att inbringa möjligheter för tillväxt framöver.