Tis 21 mar / År 41 / Nr 5 2022

Sveriges Redareförening oroar sig för kommande generationers kompetensförsörjning

Sjöfarten är oerhört viktig för Sverige som handelsnation. Vi har en av Europas längsta kuster och en exporterande industri som är beroende av en fungerande infrastruktur till sjöss. Omkring 80 procent av all svensk handel når världsmarknaden via sjövägen, vi har en lång tradition som framstående sjöfartsnation och därmed ett arv som borde förvaltas och vidareutvecklas. Det är därför mycket oroande att våra svenska redare inte kan konkurrera på lika villkor med våra europeiska grannar. Något måste göras, dagens regelverk stödjer inte sjöfarten och därmed hämmas också utvecklingen.

En näring som inte kan vara med och konkurrera på världsmarknaden kan inte skapa en dräglig tillväxt och därmed inte heller utvecklas. Situationen för den svenska sjöfarten ser minst sagt oroande ut, på bara några år har vi tappat 150 fartyg där skeppsägarna valt att registrera under en annan, mer gynnsam flagga.
– Det faktum att vi idag har 100 lastfartyg och 35 färjor kvar under svensk flagg är mycket oroande för vår rederinärings framtid, konstaterar Håkan Friberg, Sveriges Redareförening. Det är framförallt kompetensen som hotas, på sikt kommer det att bli svårt att behålla utbildning, forskning och utveckling i Sverige eftersom alla redare flyttat utomlands.

Trots allt en framtidsbransch
Det råder stor brist på sjöbefäl världen över så nog är sjöfarten en framtidsbransch. Utmaningen för Sverige blir att behålla utbildningarna på hemmaplan på grund av avsaknaden av praktikplatser, eftersom näringen flyttar härifrån om inget görs för att förbättra villkoren.
– Många undrar säkert också varför man ska utbilda sig inom en bransch som försvinner från Sverige.
Sjöfarten är global, då gäller det att alla nationer har samma villkor för att kunna konkurrera lika. Så är det inte för Sverige där näringen istället fått stå och vänta på att få bättre villkor men hittills inte fått det.
– Vi ser med stor förhoppning fram emot våren 2012 då vi blivit lovade ett förslag från regeringens sida som ska kunna komma att förbättra vår situation. Till dess kämpar vi på som vi gjort under många år, säger en bestämd Håkan Friberg.

Långt framme teknologiskt och miljömässigt
Sjöfarten är som helhet aktiv på miljöområdet och investerar stora belopp årligen i miljöförbättrande åtgärder. Utvecklingen går alltså raskt framåt teknologiskt och miljömässigt, Sverige har en mycket modern och miljöanpassad flotta. Med bättre villkor skulle den svenska rederinäringen kunna få en chans att utvecklas även rent ekonomiskt, ta nya marknadsandelar och växa sig stark såsom den var under sin storhetstid.