Tis 7 dec / År 39 / Nr 4 2021

Sveriges revisionsbyrå nr 1 utvecklar individer

Sveriges största revisionsbyrå Öhrlings PriceWaterhouseCoopers, även en del av en global jättekoncern, har verkligen förstått finessen med att kombinera den stora organisationens styrka med den lokala aktörens närhet och känsla. Företaget erbjuder en mångfald av tjänster, och kännetecknande för allt man gör är att det görs i nära samverkan med kunden. Målet är att uppnå kundens visioner och skapa tillit och trygghet, något som Öhrlings PriceWaterhouseCoopers verkligen är bra på.

Öhrlings PriceWaterhouseCoopers har kontor över hela Sverige, omkring 3600 människor verkar inom företaget. Redovisning och revision, men även rådgivning i skattefrågor, ägarförändringar, affärsutveckling och effektiv ekonomihantering är exempel på tjänster som erbjuds internationellt, nationellt och lokalt.

Individualitet och skräddarsytt
I Uddevalla har man tillgång till hela tjänsteportföljen, kunderna väljer fritt bland de olika tjänsterna och kan på så vis sy ihop ett paket som passar just dem. Det är just det här med individualitet och skräddarsytt som Öhrlings PriceWaterhouseCoopers vill vidareutveckla.
– Vår styrka är att vi kan ta oss an olika typer av uppdrag med olika omfattning. En allt viktigare del i vår verksamhet är att vi hjälper till med delar av kundens ekonomihantering som t ex löner, kund- och leverantörsfakturor med mera, så att de kan fokusera på kärnverksamheten istället. Samtidigt kan vi bli som en extern ekonomiavdelning, där vi sköter all redovisning inom kundföretaget, säger Mattias Celind, auktoriserad revisor och kontorschef för Öhrlings PriceWaterhouseCoopers i Uddevalla och Stenungsund.

Närheten till kunderna viktigast
Öhrlings PricewaterhouseCoopers är en heltäckande revisionsbyrå som ingår i världens största nätverk inom revision och rådgivning. Bara i Sverige har man cirka 60 000 kunder, framför allt mindre och medelstora företag men även globala koncerner, svenska storföretag och delar av den offentliga sektorn.
– Ett av skälen till att vi blivit så stora och lyckats så bra är närheten till våra kunder. Det har alltid varit viktigt för oss att ha många lokalkontor där vi kan erbjuda lokal närhet. En annan framgångsfaktor är den unika spetskompetensen som finns inom företaget, i kombination med bredden av tjänster som vi erbjuder idag, förklarar Mattias Celind.

Kontinuerlig utbildning
Personalen i Uddevalla utgörs idag av 27 personer med olika bakgrund, gemensamt är ett högt kunnande och ett brinnande intresse för vidareutveckling.
– Vi kännetecknas idag av ett relativt ungt team. Vi fokuserar mycket på att ge ungdomar en chans, att satsa på framtidens kompetens och erbjuda attraktiva tjänster som lockar nyutexaminerade från högskolan. Genom att de kommer till oss direkt kan vi vidareutveckla kompetensen genom kontinuerliga utbildningsinsatser så att de blir de vassaste i branschen, och jag tror att det är just därför som många söker sig till oss, menar Mattias.

Öhrlings PricewaterhouseCoopers är Sveriges ledande företag inom revision, redovisning och rådgivning med 3600 medarbetare på 125 kontor över hela landet. PriceWaterhouseCoopers är även en världsledande koncern med ca 163 000 medarbetare i 151 länder.

Roland Andersson
Maria Lind