Ons 17 apr / År 42 / Nr 1 2024

Sveriges största rådgivnings- och redovisningsföretag

LRF Konsult är Sveriges största rådgivnings- och redovisningsföretag med fler än 1 500 medarbetare.
Redan 1932 startades LRF Konsult i Linköping.
– Det var ett av de första LRF-kontoren som startades i landet och man hette då Driftsbyrån, berättar Magnus Bjurling, kontorschef på LRF Konsult i Linköping.

LRF Konsult vill göra det lättare att vara företagare och det gör man genom att erbjuda kvalificerad rådgivning inom ekonomi, juridik, affärsrådgivning och fastighetsförmedling.
– Den största delen av vår verksamhet är ekonomisk hjälp, som bokföring och deklarationer. Vi har också jurister som arbetar med avtal, familjejuridik, juridik och överlåtelser, affärsrådgivare och mäklare som arbetar med lantbruksfastigheter, berättar Magnus Bjurling.
LRF Konsult i Linköping sysselsätter totalt 37 anställda.
– Vi är duktiga på det vi gör och har bra kompetens i huset. Många av medarbetarna har jobbat länge i branschen, säger Magnus Bjurling.

Det personliga alternativet
LFR Konsult vill vara det personliga alternativet för alla ägarledda företag. Det som skiljer LRF Konsult från andra rådgivare är att man kan erbjuda den stora organisationens erfarenhet och resurser i kombination med närvaron och förståelsen för den lokala marknaden där kunderna verkar.
Cirka 60 procent av kunderna är lantbruk och 40 procent övriga företag.
– Vi har cirka 1 200 företagskunder här i Linköping och hanterar ungefär 2 500 deklarationer om året. Vi är mycket inriktade på att hjälpa mindre ägarledda företag, säger Magnus Bjurling.

Störst i Sverige
LRF Konsult är idag Sveriges största redovisnings- och rådgivningsföretag med 1 500 medarbetare och 135 kontor från Trelleborg i söder till Luleå i norr. Det gör att det alltid är enkelt för kunderna att komma i kontakt med LRF Konsult och man kan snabbt få konkret rådgivning och tillgång till experter.
– Vi har ett bra företagsklimat i Linköping och verkar i ett starkt jordbruksområde med många fina lantbruk i Linköping och på Östgötaslätten. Det går lite upp och ned med konjunkturen i olika branscher, men vi känner mest av lönsamhetssvängningar inom lantbruk eftersom de står för 60 procent av våra kunder. Och det är ekonomin inom lantbruket som är vår bakgrund, säger Magnus Bjurling.
Magnus Bjurling tycker att den största utmaningen inom LRF Konsult är att hitta rätt personer för att jobba i företaget.
– Det är så nära relationer mellan våra medarbetare och kunderna så personkemin måste fungera. Man måste kunna prata med företagare på företagarnas sätt. Med rätt medarbetare ska vi kunna växa ganska ordentligt och speciellt inom området icke-lantbruk, säger Magnus Bjurling avslutningsvis.