Lör 20 apr / År 42 / Nr 1 2024

Sveriges största språkutbildning finns i Uppsala

Språkvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet har det bredaste utbudet av språkutbildningar i landet. Här erbjuds grundutbildning i ett 30-tal språk förutom allmän lingvistik, datorlingvistik och jämförande indo-europeisk språkforskning. Forskarutbildning bedrivs i 14 ämnen, och man har idag nära 90 doktorander.

Med nära 5000 studenter är Språkvetenskapliga fakulteten den största av sitt slag i Sverige. Fakulteten är uppbyggd av fyra institutioner som bedriver både utbildning och forskningsverksamhet. Vid Engelska institutionen studeras det engelska språket, engelsk litteratur och amerikansk litteratur. Vid institutionen finns också en keltisk avdelning samt Svenska institutet för nordamerikastudier (SINAS).
Institutionen för lingvistik och filologi fokuserar på språket och dess användning ur ett mångfacetterat perspektiv. Med omkring 80 kurser i allt från avancerad maskinöversättning till bysantisk litteratur erbjuder institutionen ett mycket varierat utbud av språkutbildning.
Vid institutionen för moderna språk bedrivs undervisning och forskning i finsk-ugriska språk, slaviska språk, romanska språk och tyska. Här ges även en bred orientering om kulturen och samhället i de länder där språken talas, och institutionen medverkar även i lärar- och ekonomutbildningarna vid Uppsala universitet.
Vid institutionen för nordiska språk bedrivs i första hand undervisning i svenska språket, från samtalsforskning till runstudier, från språk och kön till namnforskning och dialektologi. Institutionen erbjuder även kurser i övriga nordiska språk.
Med Carolina Rediviva och Karin Boye-biblioteket förfogar Språkvetenskapliga fakulteten över språkforskarresurser som är bland de rikaste i Norden.

Samverkar över gränserna
Uppsala är vida känt över hela Europa som en av Nordens främsta studentstäder, något som naturligtvis även färgat av sig på utbildningarna som bedrivs vid universitetet. Uppsala universitet har en unik kultur där god samverkan råder, både mellan studenter och lärare samt akademin och näringslivet. Inom universitetet samverkar fakulteterna på flera olika plan, och utbildningarna sträcker sig ofta över gränserna mellan olika fakulteter.
– Vi ser helt klart att samarbete över gränserna berikar oss, och vi kommer att arbeta mer med detta framöver, kommenterar professor Björn Melander, dekanus och chef för fakulteten.

Forskning i världsklass
Den forskning som idag bedrivs inom Språkvetenskapliga fakulteten omnämns ofta internationellt, och anses inom flera områden vara i toppklass. Forskning bedrivs inom alla ämnen som man bedriver grundläggande utbildning inom. Inom exempelvis runologi är Uppsala universitet världens främsta, och man har även kommit oerhört långt inom maskinöversättning. Björn Melander kommenterar samarbetet man har med det omgivande samhället och näringslivet:
– Vi har under en längre tid bedrivit forskning inom området datorlingvistik och maskinöversättning, detta med en klar koppling till näringslivet. Ett exempel är projektet Methodology and Application of a Translation System (MATS), där både NUTEK och VINNOVA tillhört finansiärerna.
Melander berättar att projektet gick ut på att utveckla resurser för översättning av dokument inom bland annat företagsvärlden. Forskningen har fått flera positiva spin-offs, och har som exempel resulterat i bildandet av bolaget Convertus AB. Företaget har idag flera av de största aktörerna som sina kunder.

Mats I. S. Ericsson
Maria Lind