Ons 6 jul / År 40 / Nr 3 2022

Svitzer investerar – modernisering av flottan samt ny simulator

Svitzer, en del av A.P. Moller – Maersk Group, är en global aktör inom bogsering, bärgning, räddning och hamnservice. I nästan två sekel har man verkat för en tryggare marin verksamhet världen över. Under 2010 moderniseras flottan i Skandinavien med tre – fyra nybyggda fartyg, och man ser med stor entusiasm på framtiden med ökad aktivitet inom sjöfarten på flera håll.

Sjöfarten är en bransch som domineras av fasta investeringar. Nedtrappning i verksamheten kan således få stora konsekvenser, inte minst med tanke på återbetalning av de höga investeringskostnader som ett fartyg innebär. Svitzer äger de flesta av de fartyg man opererar, och har således höga krav på sig när det gäller effektivitet och att hålla kostnader nere.

Omfattande investeringar trots krisen
Idag satsar Svitzer trots allt på att genomföra de omfattande investeringar som planerats innan krisen. Det handlar om upp till fyra nya fartyg, byggda med senaste miljöteknik och således mer effektiva både ur kostnads- och miljösynpunkt.
– De nya fartygen har liksom vår resterande svenska flotta system för att använda landsström då man befinner sig vid kaj. Stora fartyg som drar bränsle även då de ligger vid kaj medför större miljöpåverkan, så genom att konvertera till landsström får vi genast en markant miljövinst. I flera av våra fartyg har vi även installerat speciella bränslemätare, som vid ett givet tillfälle läser av förbrukningen. Detta ger en konstant översikt som möjliggör justeringar i fart och navigation med en effektivare bränsleförbrukning som resultat, berättar Thomas Lindblad, sälj- och marknadschef för Svitzer i Skandinavien.
Svitzer står för en helhetsservice som är effektiv, pålitlig och miljöinriktad. På senare tid har man lyckats bredda verksamheten och arbetar idag även med kompletterande marina projekt som exempelvis flytt av större föremål till sjöss.
– Här bistår vi inte enbart med bogsertjänsten, utan hela kedjan från projektplanering till genomförande, förklarar Lindblad.

Utbildning i centrum
Svitzer har investerat i en simulatoranläggning som installeras i början av 2010. Simulatorn, som är framtagen av FORCE Technology, kommer att användas för att utbilda Svitzers personal. Man kommer även att kunna erbjuda utbildningar och kurser för externa aktörer.
– Simulatorn är ett kraftfullt verktyg som kommer att vara till stor nytta för förståelse av vår verksamhets komplexitet. Olika vädersituationer och strömförhållanden påverkar förutsättningarna för det arbete som vår personal utför dagligen. Simulatorn är ett viktigt inslag i utbildningen av den nya generationen bogserbåtar, avslutar Thomas Lindblad.

Maria Lind