Sön 14 jul / År 42 / Nr 3 2024

Swedbank – en egen Private Banker nära dig

Genom Swedbanks specialutvecklade koncept Private Banking får kunderna tillgång till unik expertis och kunskap om hur man på bästa sätt kan placera och förvalta sina tillgångar. Swedbank förvaltar förmögenheter på bästa sätt med målsättningen att kunden genom professionell förvaltning även ska kunna uppnå sina personliga mål.

Private Banking finns idag på ett 30-tal orter runtom i Sverige samt även i Luxemburg och Marbella. Anne-Charlotte Lallerman har ansvaret för Private Banking i Stockholm Nord, med anknytning till Swedbanks lokalkontor Täby. Hon berättar:
– Mitt team består idag av tio Private Bankers. Det unika med vårt erbjudande är att vi arbetar för en organisation som trots sin storlek lyckas verka på lokal och framförallt personlig nivå med individuellt anpassade lösningar och erbjudanden. Här i Täby har vi allt från skattejuridik till fastighetsförmedling in-house. Det innebär givetvis flera fördelar med att samla all expertis under samma tak, det handlar då framförallt om tillgänglighet, kompetens och erfarenhet.

Individuella team
För varje enskild kund skapas ett team som står för all kommunikation och specialanpassar lösningar för just den kunden. Med Swedbanks starka närvaro på lokal nivå garanteras en hög tillgänglighet.
– Vi försöker att alltid överträffa kundens förväntningar. Därför kan vi möta upp med kunden på en plats och vid en tidpunkt som passar den enskilde, vi är inte bundna till vanliga kontorstider på det sättet. Detta är oerhört uppskattat, och gör att vi i det närmaste ses som en strategisk partner och personlig rådgivare – det är precis det här vi strävar efter i varje kundrelation, förklarar Anne-Charlotte Lallerman.

Ledarskap med fokus på kundens bästa
Anne-Charlotte Lallerman betonar ledarskapet, där en utav de absolut viktigaste delarna är god kommunikation.
– Att kunna ge konstruktiv feedback, både när det gäller vad som är positivt och vad som är negativt, är viktigt. Tydlighet är det viktigaste, och det har även visat sig att detta förhållningssätt ger resultat. Vi ser fortfarande en ökning på omkring 30 procent under de senaste åren, och jag vill påstå att mycket hänger på just god kommunikation och ledarskapet.
Att ta vara på kundernas intressen går direkt hand i hand med bankens egna intressen. Anne-Charlotte avslutar med orden:
– Jag är fortfarande lika fokuserad idag som jag var innan lågkonjunkturen. Oavsett konjunktur ser vi till våra kunders bästa, och som jag ser det har man alltid en chans att göra något bra även under lågkonjunktur. Mycket hänger på att jag som ledare fortsätter att motivera mitt team, och att jag föregår med gott exempel och fortsätter blicka framåt. Jag är övertygad om att det smittar av sig på både kunder och medarbetare, och detta är helt klart positivt.

Maria Lind