Ons 17 apr / År 42 / Nr 1 2024

Swedbank i Karlstad bygger för framtiden

De senaste 50 åren har utvecklingen varit enorm i bankvärlden, liksom i det övriga samhället. Ända fram till 1960-talet skrev bankkassören för hand i bankböckerna. I en liten stad med cirka 20 000 invånare kunde banken ha upp till åtta kassor. För minsta lilla bankärende bildades det långa köer.

På 1970-talet började vi ta ut kontanter från ”ett hål i väggen” och under 1980-talet försvann checken. Bankkorten blev allt vanligare. Under 1990-talet blev vi mer och mer miljömedvetna och började ifrågasätta onödiga transporter. Samma årtionde lanserades Internetbanken.
I takt med att både banken och samhället har förändrats så har även kundernas beteende förändrats. Den tekniska utvecklingen har bidragit till att människor i större utsträckning klarar sina vardagsärenden på egen hand. I och med detta har kundernas förväntningar på vad banken erbjuder för tjänster blivit mer koncentrerat till att handla om mer kvalificerad individuell rådgivning.

Möter framtida behov
På Swedbanks kontor i Karlstad påbörjades under mars månad 2012 en ombyggnation i syfte att möta kundernas framtida behov.
– Det gäller att hitta nya vägar för våra kunder att möta banken. Traditionellt har majoriteten av alla bankrelaterade affärer och rådgivning skett via kontor och där kan vi se en tydlig trend i att våra kunder vill träffa oss på många andra sätt såsom via internet, telefon och även få rådgivning i andra miljöer än på kontoret, säger Johan Engström, bankchef på Swedbank i Karlstad.
På kontoret kommer man på gatuplanet att ha en mötesplats för kunder som vill besöka banken spontant (Fastighetsbyrån kommer också att flytta sin verksamhet till gatuplanet) och på plan 2 kommer tidsbokad rådgivning att erbjudas.
– Våra kunder ska snabbt kunna få hjälp med allt från att skaffa nytt bankkort och att installera Swedbank-appen i mobilen i en obokad serviceenhet till att via tidsbokad rådgivning få sitta ner i en lugn miljö med en rådgivare och diskutera sin eller sitt företags ekonomi, säger Johan Engström.

Ett komplett Finanshus
Swedbanks kontor i Karlstad har ett 50-tal anställda, däribland fem-sex personer i Juristbyrån, 15 mäklare i Fastighetsbyrån, en företagsavdelning med företagsmäklare, en privatavdelning och en kapitalförvaltning med ett aktiebord.
– Vi har allt under ett tak och det är vi ensamma om på den här marknaden, säger Johan Engström.
På den lokala marknaden talar man mycket om Finanshuset i Karlstad.
– Under vår paroll ”Finanshuset i Karlstad” har vi samlat all kompetens inom samtliga bankområden. Vi kan påvisa att vi har ett komplett utbud och vår ambition är att ge bra erbjudanden till våra kunder oavsett var i den ekonomiska världen de befinner sig. Vi erbjuder allt från familjejuridiska ärenden till placeringsrådgivning och hjälp till företag, berättar Johan Engström.

Samhällsengagemang
Förutom att arbeta med traditionella bankärenden är Swedbank i Karlstad mycket aktiv inom samhällsfrågor och driver ett antal projekt som ligger utanför bankvärlden.
– Vi driver till exempel ”unga jobb”-frågan hårt i vår region och har dragit igång något som vi kallar för ”Praktikbanken”. Vi bjuder in företag och unga arbetslösa på frukostmöten med karaktären speed-dating och förhoppningsvis kan de arbetslösa gå därifrån med åtminstone en praktikplats, säger Johan Engström.
Den 22 mars arrangerar Swedbank i Karlstad tillsammans med Arbetsförmedlingen och Region Värmland ”världens största praktikbank” i den nya konferensanläggningen i Karlstad. Tanken är att 500 företagare och 1 000 arbetslösa ungdomar ska träffas under en dag. Swedbanks koncernchef Michael Wolf, Arbetsförmedlingens generaldirektör och folk från Arbetsmarknadsdepartementet kommer att närvara.
– Vår framtidsvision är att vara med och synas ännu mer i det lokala näringslivet och vi vill fortsätta att driva samhällsfrågor. Vi vill även utveckla det så kallade Finanshuset och säkerställa så att vi har bra kompetens för alla oavsett var man finns i den ekonomiska livscykeln, säger Johan Engström avslutningsvis.